Odvezme raněné vojáky z frontové linie

Česká republika / Zbierku organizuje Tomáš Šústek zc.liame@amra

{}
0 %

Odvezme raněné vojáky z frontové linie

Vybraných 32 010 Kč z 200 000 Kč
Zostáva -563 dní
16 % z původního cíle
Zbierka bola ukončená 01. december 2022

Zbierce pomôžete zdieľaním na sociálnych sieťach

V současné době probíhá na Ukrajině mezinárodní ozbrojený konflikt vysoké intenzity, který od konce 2. světové války nemá v Evropě obdoby. Obrovské množství raněných, ve spojení s obrovskou šíři fronty způsobuje zároveň obrovské přetížení zdravotnické služby ukrajinské armády.

Zásadním předpokladem záchrany raněných je jejich včasný transport z frontové linie na místo odborné pomoci.Čím rychleji je tato pomoc poskytnuta, tím větší jsou šance na záchranu života, zdraví a omezení trvalých následku zranění.

Jsme v kontaktu s jednou z mnoha bojových jednotek pravidelné ukrajinské armády, která je nasazena přímo na frontové linii.Jak sbírka pomůže?

Naši ukrajinští přátelé nás požádali o materiální pomoc v podobě jednoho terénního vozidla, které by sloužilo k odvozu raněných z frontové linie na první zdravotnickou etapu, alespoň pro zraněné schopné transportu v sedě, nejen pro vlastní, ale i pro zraněné ruské vojáky, kteří se ocitnou v moci ukrajinské armády.

Tito lidé jsou často ponechání na bojišti svému osudu, a i těm je nutno poskytnout pomoc v souladu s ženevskými konvencemi.

Cílem naší sbírky je tedy vybrat částku na nákup jednoho staršího osobního nebo dodávkového terénního vozidla s náhonem na všechna kola, zajistit jeho nezbytný servis a následný transport po vlastní ose na místo předání na Ukrajině. Pokud zbydou další prostředky ze sbírky, bude za tyto nakoupen zdravotnický materiál, jako obvazy, škrtidla, dlahy a fixátory, dále trvanlivé potraviny a vybavení pro zvýšení komfortu a zdraví při pobytu vojáků v bojových podmínkách.


Mise splněna

19. 12. 2022

Vážení přátelé,

S potěšením Vám mohu oznámit, že sanitní vozidlo pro ukrajinskou armádu se podařilo před několika málo dny v pořádku předat ukrajinské armádě na Donbase. Vozidlo bylo ihned zařazeno do služby. Kromě samotného vybaveného vozidla jsme ze získaných prostředků rovněž nakoupili kolektivní i osobní ohřívače, zdravotnický a proviantní materiál. Obdrželi jsme však i další materiální pomoc v podobě spacáků, oblečení, sladkostí a ochranných balistických prostředků, takže přepravní prostory vozidla byly plně využity. Zbývající skromný prostor se doplnil krmivem pro zvířata z útulků, které jsme převezli pro jinou organizaci.

Byli jsme požádáni ukrajinskou stranou, abychom poděkovali všem, kteří se na akci finančně, materiálně i organizačné podíleli. K tomuto se pochopitelně připojujeme s největší úctou k Vám, kteří jste neváhali finančně přispět na tento projekt ze svých prostředků. Na tomto místě bych si ještě jednou dovolil vyzdvihnout pomoc organizace Dignity Restoring Hope z.s., který zajistil prostředky na nákup vozidla. Konkrétně pak dík patří paní Petře Damms, která odvedla hlavní organizační práci, dále panu Janu Dubovému, který vozidlo obstaral, vyřídil formality a zajistil jeho servis tak, aby bezpečně a spolehlivě zvládlo cestu a provoz v náročných frontových podmínkách, a paní Kateryně za komunikaci s ukrajinskou stranou a zabezpečení předání vozidla.

Naši ukrajinští přátelé si cení nejen samotného vozidla, ale rovněž i materiálu, který jsme dovezli, byť vzhledem k síle útvaru v symbolickém množství. Jak nám bylo sděleno, zvláště ohřívače nezávislé na vnějším zdrojům energie jsou pro ně velkým přínosem, jelikož chlad a vlhkost jsou v současné době rovněž silným nepřítelem, který útočí na morálku a zdraví vojáků. Smět se ohřát a vysušit si oděv a obuv, často v jediném páru, je luxus.

Závěrem mi dovolte vyslovit přání, aby vozidlo, které je výsledkem našeho společného snažení, sloužilo dobře všem, kterých se to může týkat v řadách ukrajinských ozbrojených sil, tj. zachraňovalo životy vojáků i civilistům a pomohlo tak svým malým dílem k obnovení územní celistvosti Ukrajiny a zmenšení utrpení osob postižených tímto strašným konfliktem. Tímto bude cíl našeho projektu naplněn. 

Vozidlo je k dispozici!

02. 12. 2022

Vážení přátelé,

dovolte mi oznámit skvělou zprávu. Vozidlo pro odsun raněných je již na světě. Jedná se dokonce o skutečnou sanitku, vybavenou komfortem, která zabezpečí šetrný odvoz raněných. Po konzultaci s ukrajinskou stranou jsme se rozhodli toto vozidlo pořídit. Nunto podotknout, že to by nebylo možné bez spoluráce s neziskovou oragnizací Dignity Restoring Hope z.s., která zabezpečila hlavní část financování vozidla. Zvláště bych chtěl poděkovat paní Petře Damms, která odvedla hlavní část organizační práce a panu Janu Dubovému, který samotné vozidlo obstaral a zajistil vyřízení nezbytných formalit pro převoz vozidla na Ukrajinu.

Dík patří samozřejmě Vám všem, kteří jste na vozidlo a vybavení přispěli. Vybranou částku nyní využijeme pro další výbavu vozidla, zdravotnické výstroje, dalšího materiálu a pohonných hmot. Sbírku tedy nyní ukončujeme.

V současné době již připravujeme přesun vozidla s veškerou materiální pomocí na Ukrajinu. Předpokládáme, že k tomu dojde ještě pře polovinou prosince. Zároveň děkujeme i těm, kteří poskytli maeriální pomoc v podobě obvazů, krčních límců, potravin, přikrývek, spacáků a dalšího, takže již teď to vypadá, že sanitka pojede plně naložená.

O dalším Vás budeme informovat.

S úctou,

Tomáš Šústek

Zbierku dosiaľ podporili 23 darcov

252 Kč — Anonymní dárce pred 2 rokmi

1 000 Kč — Anonymný darca pred 2 rokmi

„Sláva Ukrajině a statečným obráncům!“
778 Kč — Vanda z Královce pred 2 rokmi

1 221 Kč — Anonymný darca pred 2 rokmi

1 221 Kč — Anonymný darca pred 2 rokmi

252 Kč — Anonymní dárce pred 2 rokmi

4 000 Kč — Anonymný darca pred 2 rokmi

1 000 Kč — Anonymný darca pred 2 rokmi

252 Kč — Anonymní dárce pred 2 rokmi

„Sláva Ukrajině!!!“
1 221 Kč — Filip Šťastný pred 2 rokmi