Já a ty – důvěrně a bezpečně o sexualitě

Praha / Zbierku organizuje Freya, z.s. evil.ayerf@avodis

{}
0 %

Já a ty – důvěrně a bezpečně o sexualitě

Vybraných 61 800 Kč z 252 000 Kč
Zostáva -82 dní
25 % z původního cíle
Zbierka bola ukončená 31. január 2024

Zbierce pomôžete zdieľaním na sociálnych sieťach

Dle dat organizace Konsent zažilo až 39 % Češek a Čechů nějakou formu sexualizovaného násilí.

Bohužel se i dále zvyšuje počet dětí a mladých dospělých, kteří sexualizovanému násilí a obtěžování čelí na sociálních sítích. Často by se nepříjemným situacím dalo zabránit tím, že o sexualitě budeme navzájem komunikovat. To ale bohužel mnoho lidí neumí. Neví, jak otevřít tohle téma, které vyžaduje kus odvahy. 

A to chceme změnit.

Jak sbírka pomůže?

Pojďte do toho s námi a podpořte vznik nástroje pro prevenci sexualizovaného násilí určeného pro dospívající a mladé lidi (nejen) v dětských domovech, nízkoprahových klubech a ve školách.

Jedná se o první edukační nástroj tohoto druhu v České republice. 

 Naše organizace Freya se zabývá systémovým zaváděním práce se sexualitou v sociálních, zdravotnických a školských zařízeních. Věnujeme se vzdělávání, odbornému sociálnímu poradenství pro osoby s postižením a jejich blízké, metodické podpoře a dalším aktivitám v oblasti sexuality lidí se zdravotním znevýhodněním, seniorů a seniorek a dalších zranitelných skupin, jako jsou např. děti z dětských domovů. 

 Freya v současné době spolupracuje s několika dětskými domovy, v nichž organizuje školení na téma sexuality pro děti.

Během odborné stáže v Norsku jsme navštívili partnerskou organizaci RVTS Øst, která působí jako vzdělávací instituce pro norské odborníky*ice v tématech násilí, traumatu a duševního zdraví. Společně s Univerzitou KRUS (Univerzita pro norské nápravné služby) vyvinuli nástroj: Box Play it right, v jehož použití nás a naše partnery z dětských domovů proškolili. Naše know-how teď chceme přenést i do českého prostředí. 

Na Play it right boxu s kartičkami se mi líbí jeho flexibila, možnost využít karty jak pro skupinovou, tak pro individuální práci s dětmi i dospělými. Kartičky jsou jednoduše koncipovány. Nejsou hodnotící ani zraňující a nabízejí volbu různé „obtížnosti“. Karta vyzve účastníka k zamyšlení nad tématem, které je na ní napsáno. Někdy je odpověď ano nebo ne, jinde může úplně jednoduchá otázka vést k zajímavému rozhovoru. Karty mohou hrát roli prostředníka mezi mnou a dotazovaným, usnadňují tak rozhovor o intimních nebo osobních tématech. Těším se, až budu s kartami pracovat a využívat je ve své praxi.”  

Mgr. Stanislava Černá, sociální pracovnice, Dětský domov se školou, SVP a ZŠ Chrudim

 

Vaším darem do sbírky přispějete k vytvoření uceleného a praktického nástroje usnadňujícího komunikaci o sexualitě.

Tento nástroj se zaměřuje na bezpečném otevírání dialogu o těchto oblastech – nastavením hranic v oblasti sexuality, vnímáním sebehodnoty, prevencí sexualizovaného násilí, vzahu ke svému tělu, souhlasu a nesouhlasu, kybernásilí a dalších témat u dospívajících a mladých dospělých ve věku 12–25 let. 

Nástroj je možné používat s jednotlivci, i v menší skupině (5–7 osob). Jedná se o všestranný nástroj, který lze použít buď jako celek, nebo jen jeho dílčí část. 

 Postaráme se o přeložení boxu, jeho úpravu pro využití v České republice, tisk, úpravu metodiky pro práci s boxem a distribuci do dětských domovů, škol, nízkoprahových center.

 Vznikající box bude obsahovat karty, které slouží k rozhovoru o jednotlivých tematických okruzích (Cíle, Sebeprožívání, Myšlenky a pocity, Tělo, Sexualita, Porno a internet, Zvědomění a Souhlas). Nedílnou součástí rozhovoru dospívajícího či mladého člověka s osobou, která ho tématem provází, je práce s emocemi. K tomu slouží pomůcky, které budou součástí boxu, jako jsou „antistresové“ kostky či „teploměr“, který pomáhá dospívajícímu člověku uvědomit si, jak má nastavené hranice v dané oblasti.

 Nástroj je primárně určen pro odborníky*ce pracující s dospívajícími a mladými dospělými, ale mohou jej využít i pečovatelé nebo jiní významní dospělí, ke kterým mají mladí lidé důvěru. Podpůrný nástroj budou moci využít pracovníci* pracovnice nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, volnočasových klubů (domy dětí a mládeže), školských zařízení (dětské domovy, výchovné ústavy apod.), metodici*metodičky prevence na školách, terapeuti*terapeutky a další.

 Připravujeme i školení pro odborníky*odbornice, komplexní metodiku s návodem, jak s boxem pracovat a na co si při práci s mladými lidmi dát pozor.

 Jestli Vám sexualita mladých není lhostejná, přispějte do naší sbírky a podpořte vznik atraktivního nástroje nejen pro prevenci sexualizovaného násilí. Podpořte zdravý vývoj sexuality dospívajících a mladých lidí!


Máte ve svém okolí podobný případ pomoci? Založte sbírku a pomozte tam, kde je třeba.

Patrón zbierky 3

Karel Janeček a Nadační fond pomoci - NEFINANČNÍ

Patrony této sbírky jsou Karel Janeček a Nadační fond pomoci.

2510

Pro platbu převodem využijte tento unikátní QR kód, nebo na účet 4004040040/5500 s variabilním symbolem 2510

Giving Tuesday

Sbírka je součástí Světového dne štědrosti a dobrých skutků Giving Tuesday.

Zbierku dosiaľ podporili 41 darcov

„QR platby ze dne 29.1.-4.2.2024“
200 Kč — znesnáze21 pred 3 mesiacmi

„🌹“
43 Kč — Anonymní dárce pred 3 mesiacmi

„Držíme palce!“
373 Kč — Anonymný darca pred 4 mesiacmi

„Součet “
189 Kč — Cash pred 4 mesiacmi

„Děláte skvělou věc, moc si vážím vaší práce.“
250 Kč — Anonymný darca pred 4 mesiacmi

111 Kč — Kuba Václavů pred 4 mesiacmi

373 Kč — Anonymný darca pred 4 mesiacmi

500 Kč — Stanislava Černá pred 4 mesiacmi

„Super projekt, držím palce a přeji mnoho úspěchů!“
373 Kč — Ivana K pred 4 mesiacmi

„Velmi děkuji za vše, co děláte, čím se zabýváte. Jsou to intimní, ale velmi důležitá témata, o kterých by se mělo mluvit nahlas. “
1 000 Kč — Lenka Kábelová pred 4 mesiacmi