#8 z dvanáctera pro lepší CSR. Podpořte aktivity jako vedení


Toto je zcela zásadní bod pro úspěch firemních CSR aktivit. Bez hmatatelné podpory managementu se může stát z dobrého záměru pouhé plácnutí do větru, který se nebude správně rozvíjet a v konečném důsledku mu nebudou věřit zaměstnanci ani veřejnost.

Má-li se stát CSR součástí vaší strategie, vedení – jako tvůrce celofiremního směřování – musí nejen vytvořit podmínky pro rozvoj, ale je třeba, aby se do těchto aktivit i přímo zapojilo.


Všichni zaměstnanci by měli vidět, že CSR projekty mají v „nejvyšších patrech“ nejen formální, ale i praktickou podporu. Najděte si čas a prostor, abyste se i přes náročný pracovní program stali jako vedení osobní součástí těchto projektů. Zajímejte se o průběh a výsledky stejně jako u jiných projektů, které tvoří jádro vašeho podnikání. Všem tak ukážete, že to myslíte skutečně vážně a podpoříte akceptaci CSR aktivit napříč společností.

Management může třeba navýšit vybrané prostředky ve sbírce mezi zaměstnanci, nebo se může vedení přímo zapojit do konkrétní aktivity. Když například spolu se zaměstnanci vyrazíte společně pomáhat do terénu, poslouží taková akce i jako přirozený teambuilding.