Vybojujme potřebné terapie pro Sebíčka s DMO!

Česká Republika / Organizer: Nadační Fond Heaven zc.nevaehfn@fn

{}
0 %

Vybojujme potřebné terapie pro Sebíčka s DMO!

Amount raised 7 764 Kč of 73 000 Kč goal
Left 58 days
11 % z původního cíle
The campaign has ended 31. January 2024

Help by sharing

Malý Sebíček neměl dobrý start do života, narodil se s kombinovaným postižením. Od narození jej trápí trupová hypotonie – oslabení svalů, DMO s ochrnutím končetin, mentální retardace, oční vada a urologické problémy. Je to ale velký bojovník s velkou chutí bojovat a pracovat na sobě a každý den dělá velký kus práce, aby se mohl ve vývoji posouvat dál.

Sebík zatím nechodí a nemluví. Má svůj způsob lezení, díky kterému se dostane všude a může vše pozorovat.

Díky každodennímu intenzivnímu cvičení se Sebík dokáže sám posadit, ale díky nedostatečnému posílení břišního svalstva se u Sebíčka začala projevovat narůstající skolióza a kyfóza.

Sebíček je velmi dobře socializovaný, díky jeho mamince, která s ním trávila 3 roky ve školce – jako jeho asistent, mezi zdravými dětmi, a to ho velmi zocelilo.

Chlapci bohužel nebylo možné najít vlastního asistenta, dle jeho potřeb. Pojďme mu dopřát možnost dalšího rozvoje, větší samostatnosti a celkové radosti na jeho odvážné cestě životem!

Jak sbírka pomůže?

Výtěžek sbírky půjde na ergoterapie, stacionář, Feldekraisovu terapii a neurorehabilitace.

Ty jsou však velmi finančně nákladné a bohužel na nic s toho nepřispívá zdravotní pojišťovna. Maminka Sebastiana se snaží nalézt nové možnosti, mezi které u nás patří také osteodynamika (práce s nervovým systémem a měkká technika). Je to velmi účinná a nenásilná technika, která Sebíčkovi také pomáhá.

Náš Nadační fond, již jednou přispěl Sebastiánkovi z vlastních zdrojů, ale přesto všechno je ještě spousty práce, kterou Sebastiánek má před sebou. Pojďme mu tak nyní pomoci společně, aby na sobě mohl tento malý bojovník dál pracovat.

6 donations

3 000 Kč — Anonymous donor 2 months ago

252 Kč — Anonymous donor 2 months ago

400 Kč — Anonymous donor 2 months ago

1 000 Kč — Anonymous donor 3 months ago

“Držíme palce Sebíčkovi”
2 112 Kč — Anonymous donor 3 months ago

1 000 Kč — Anonymous donor 3 months ago