Podpořte absolventský film BÝT LÁSKOU

ČR / Organizer: Marina Malysh moc.liamg@kcajovatena

{}
0 %

Podpořte absolventský film BÝT LÁSKOU

Amount raised 6 910 Kč of 50 000 Kč goal
Left -10 days
14 % z původního cíle
The campaign has ended 08. May 2024

Help by sharing

Každé umělecké dílo nese určité poselství lidem, kteří toto dílo vidí nebo slyší. Film, který je uměním masovým, má největší amplitudu vlivu na diváka. Pomocí filmu lze vštípit nejrůznější idey a názory, ale co když film vštípí divákovi bezpodmínečnou lásku k životu?


Film Být láskou vypráví příběh mladého muže, Lukáše, který kvůli těžkému dětství ztratil víru v lidi a lásku ke světu. Jako dítě se Lukáš ocitl v těžké situaci: zemřela mu matka a otec začal kvůli smutku hodně pít. OSPOD musel tak Lukáše z péče otce vzít a umístit ho do dětského domova. Takové traumatické události nemohly nezanechat stopy na psychice dítěte a jeho pohledu na svět. Problémy a negativní emoce se jedna po druhé shlukly do velké hroudy, která se později změnila ve smrtelnou srdeční chorobu. A kdy jindy, když ne před tváří samotné smrti, je člověk schopen shrnout výsledky svého života, dospět k nějakému závěru a přiznat chyby? Lukáš dostane šanci promluvit o své cestě se samotnou podstatou vesmíru - láskou a vše napravit, dokud není příliš pozdě. Nakonec najde sílu pro odpuštění a získává smysl nového života.

Patrons 1

NF Propolis33

Patronkou sbírky je Lilia Khousnoutdinová a Nadační fond Propolis33.

4 donations

“Děkuji, že otevírate světu toto důležité téma. ”
1 111 Kč — Miroslava Vokounová Krepčíková 1 week ago

100 Kč — Anonymous donor 1 month ago

5 555 Kč — NF Propolis33 1 month ago

144 Kč — Anonymous donor 1 month ago