Jedou jako o život pro Mobilní hospic Strom života

Nový Jičín / Organizer: Andělé Stromu života p. s. zc.mortsatoviz@azrut

0 %

Jedou jako o život pro Mobilní hospic Strom života

Amount raised 232 298 Kč of 800 000 Kč goal
Left -1309 days
29 % z původního cíle
The campaign has ended 15. November 2020

Help by sharing

Báraa Honza jsou veselí, zdraví, mladí lidé. Oba studují, mají rádiživot a kromě jiného je spojuje láska ke sportu. Když se objevil nějakýproblém, řekli si „to chce koloběžku“a jeli. Náhodou se setkali s člověkem, který podporuje a sleduje práci a péčiMobilního hospice Strom života o pacienty v terminálním stádiu nemoci.

Myšlenka,kterou měli delší dobu v hlavě, dostala konkrétní podobu. Rozhodli se udělatněco, co ještě nikdo nezkusil a co bude na dlouhou dobu vysokou laťkou i proně.

Projedouna koloběžkách celou Českou republiku z východu na západ. 832 kilometrů za 7dnů. A pojedou pro hospic Strom života.

Proč? Jejich cílem je,aby si lidé práce mobilního hospice všimli, aby věděli, pro koho tady je, a abyjej také podpořili. Několikrát se setkali se sestřičkami, holkami z poradny apředevším s dětmi z Klubu Stromeček (setkávání dětí, které ztratily někohoblízkého, Strom života jim pomáhá tuto smutnou životní ztrátu překonat). Napříměstském táboře pro pozůstalé děti už věděli, že se rozhodli správně!

Jezcela přirozené během života nepřemýšlet nad těžkou nemocí či dokonce úmrtím –kohokoliv. Ale ta zpráva přijde a vždycky nás zaskočí. Celý život myslíme narůzné věci, na poslední chvíle však zapomínáme. A potom je na všechno tak máločasu.

Proto je tady Mobilní hospic Strom života. Abykaždý mohl až do poslední vteřiny zůstat doma, ve své posteli, se svými věcmi aobklopen svými nejbližšími. Aby ti, co zůstávají, nemuseli řešit věci, kterýmnerozumí nebo nechtějí rozumět a stihli se rozloučit. Jednou z nejdůležitějšíchvěcí je, aby se s tím vším dokázaly vyrovnat i děti. Jestli si myslíte, že vhospici umírají pouze staří lidé, asi se budete hodně divit. Často to jsoutatínkové nebo maminky malých dětí. Anebo, právě ty děti…

Převážnějsou v hospici pacienti v terminálním stádiu nemoci. Mnozí mají před sebou dvanebo tři týdny, jiní jen pár dní. Někteří z nich budou cestu Báry a Honzysledovat z domovů. Je možné, že svůj závod s časem nesvedou.

I Vy můžete prožívat tento úžasný paralelní závod s časem alidskými možnostmi spolu s námi. Na paralele překonávánífyzických a morálních překážek koloběžkářů, chceme ukázat překonávání fyzické apsychické bolesti pacientů mobilních hospiců a jejich rodin. Bez Vás – dárců byto však nešlo.

Ačkolinám pojišťovny hradí větší část nákladů, na plnohodnotné zajištění provozu tonestačí. Cílová částka nám dopomůže zajistit plnit přání našich pacientů,pečujících a pozůstalých.

DěkujemeVám všem.


69 donations

100 Kč — Anonymous donor 4 years ago

500 Kč — Anonymous donor 4 years ago

200 Kč — Anonymous donor 4 years ago

“Vybráno mezi farníky v Karviné.”
11 506 Kč — Římskokatolická farnost Karviná 4 years ago

500 Kč — Anonymous donor 4 years ago

500 Kč — Anonymous donor 4 years ago

30 000 Kč — Anonymous donor 4 years ago

700 Kč — Anonymous donor 4 years ago

5 000 Kč — Anonymous donor 4 years ago

250 Kč — Anonymous donor 4 years ago

Discover more

Zdravotní sestra na invalidním vozíčku Věra potřebuje vaši pomoc
0 %

Zdravotní sestra na invalidním vozíčku Věra potřebuje vaši pomoc

Cesta k Baltu - Volume VII
63 %

Cesta k Baltu - Volume VII

Hope for Anička after 5 head surgeries
82 %

Hope for Anička after 5 head surgeries