Vraťme duševně nemocným radost ze života

Přerov / Zbierku organizuje SNADNO, z.s. Přerov zc.manzes@saytam.rtip

{}
0 %

Vraťme duševně nemocným radost ze života

Vybraných 3 000 Kč z 20 000 Kč
Zostáva -5 dní
15 % z původního cíle
Zbierka bola ukončená 01. december 2023

Zbierce pomôžete zdieľaním na sociálnych sieťach

S Nadějí A Důvěrou Naprosto Otevřeně - SNADNO


Jsme spolek SNADNO, z.s. Přerov. Jde o spolek občanů z Přerova a okolí sdružující osoby trpící některou z forem psychické poruchy. V roce 2022 jsme dovršili 10. výročí zápisu do registru spolků. Široké věkové rozpětí, různé profese, vzdělání, zaměstnání, politická příslušnost, náboženské vyznání a rasa členů spolku ukazují, že psychická onemocnění si nevybírají. Tento fakt si každý uvědomil až v okamžiku ataku nemoci.


To byl jeden z aspektů, který přivedl několik z nás k rozhodnutí spojit se a společně čelit nemoci ve snaze vést plnohodnotný život. Různé životní příběhy a letité zkušenosti s psychickými nemocemi nás spojily natolik, že se už necítíme jako dřív, s pocity prázdnoty, beznaděje, bez radosti ze života.

Dokážeme o nemocech duše otevřeně hovořit a nestydíme se za ně. 


Při ataku nemoci jsme byli nuceni sáhnout si na dno svých duševních sil. Nemoc nás dlouhodobě vyřadila z pracovních procesů, ze škol, společenského života, sportu a v některých případech jsme byli vystaveni stigmatu a nepochopení nejbližších a přátel. Nejvíce zasaženi byli ti, které nemoc ochromila v mladistvém věku s absencí běžných životních zkušeností, které byli nuceni i sami doplnit.


Činnost spolku SNADNO


Současnou členskou základnu tvoří natolik stabilizovaní jedinci, kteří dle svých možností přispívají různým dílem k organizovaní akcí spolku. V začátku činnosti jsme hledali formu a náplň spolku takovou, aby každý pocítil kladný vliv na své duševní zdraví a byli jsme jako celek prospěšní svému okolí. Kvalitní lékařská péče je využívána na psychocentru a CDZ v Přerově. Chybějící článek, a to pocit samostatnosti, odpovědnosti k sobě samým, včetně vzájemné pomoci a sdílení jsme upevnili tak, že patří mezi nosné pilíře spolku a stal se spojencem k našim blízkým, přátelům a známým, kteří jsou v některých případech členy spolku nebo podporovateli.


Na veřejnosti působíme při odtabuizování psychických poruch ve společnosti.


Dosahujeme toho veřejnou prezentací spolku na našich akcích, mezi které patří hlavně rekondičně-poznávací výlety a pobyty, na kterých oblékáme klubová trička s logem spolku S Nadějí A Důvěrou Naprosto Otevřeně SNADNO a na požádání poskytujeme informace o naší činnosti. Pro širší okruh posluchačů organizujeme besedy s odborníky na duševní zdraví z CDZ Přerov na aktuální témata. V tomto roce jsme pořádali přednášky "Dopad tíživé situace na psychiku člověka, následky a ochrana", "Soužití DN v rodinách a jak se bránit negativním vlivům", "Jak se zbavit dotěrných myšlenek" nebo "Motivace, jak ji neztratit a naopak získat".


V letech 2013, 2014, 2015 jsme organizovali dětské soutěže u příležitosti Dne dětí pro děti zaměstnanců firmy KROK Hranice, u které pracují někteří členové spolku v chráněné dílně. V roce 2012 jsme spoluorganizovali s občanským spolkem SANITY Zlín benefiční festival „BLÁZINEC ZA ZDÍ" v prostorách areálu psychiatrické léčebny v Kroměříži. Byl určen široké veřejnosti a smyslem bylo pomyslné otevření uzavřené brány mezi léčebnou a blázincem venku, ve kterém se pohybujeme. Zajišťovali jsme spolu s pacienty léčebny soutěžní disciplíny pro děti a dospělé. Areál léčebny byl osazen i dalšími akcemi doprovodného programu od sahadža jogy přes discgolf, skupinu historického šermu, žonglování, jednokolky, výtvarné dílny, trhem výrobků, „šťastnou rukou“ a odpolední mší v tamním kostele. Akce měla velký úspěch a pomohla změnit postoje k duševním nemocem a psychiatrii.


Máme delegáta v celostátním sdružení péče o duševně nemocné České republiky SPODN ČR z.s. , který je zván na jednání rady, která významně spolupracují při tvorbě reformy psychiatrie v ČR

Pro naši bohatou činnost musíme pracně zajišťovat finanční prostředky od sponzorů. Každou korunu, kterou případně získáme díky sbírce, vrátíme společnosti prostřednictvím našich vizí s odhodláním zlepšit duševního zdraví nás všech.  


Jak sbírka pomůže?


Výtěžek sbírky bude využit k částečným úhradám:

-     provozu občanského spolku SNADNO, z.s. Přerov

-     tiskovin, plakátů na veřejné nástěnky a k organizování akcí, propagaci

-     nájemného za propůjčení klubovny

-     internetových a bankovních poplatků


Předem tisíceré díky všem, kteří se rozhodnout podpořit náš spolek jakoukoliv finanční částkou či propagaci. Spolu to zvládneme!

Vedeme si velmi dobře!

08. 09. 2023

Po týdnu od spuštění sbírky jsme zde vybrali 3 000,- a na náš spolkový účet přistály další 2 000,-, takže jsme na 1/4 naší cesty, a to jen díky Vám - dárcům.

Velké díky za celý náš spolek. Pojďme to dotáhnout do zdárného konce.

SNADNO, z.s. Přerov

Zbierku dosiaľ podporili 4 darcov

100 Kč — Anonymný darca pred 3 mesiacmi

„Věřím, že pomůže.“
2 023 Kč — David pred 3 mesiacmi

100 Kč — Anonymný darca pred 3 mesiacmi

777 Kč — Anonymný darca pred 3 mesiacmi