209 %

Táta Lukáš dál bojuje, postavme se znovu za nemocného Oliverka

Ďakujeme

Táto zbierka je už ukončená a nemožno na ňu prispievať.