172 %

Školné pro Lukáška / School fees for Lukášek

Ďakujeme

Táto zbierka je už ukončená a nemožno na ňu prispievať.