100 %

Rehabilitační pobyt pro postiženého sirotka Edu

Ďakujeme

Táto zbierka je už ukončená a nemožno na ňu prispievať.