104 %

Onkologicky nemocná Gabriela chce svým dětem dát krásné vzpomínky

Ďakujeme

Táto zbierka je už ukončená a nemožno na ňu prispievať.