Vraťme onkologické pacienty zpět do aktivního života

Praha / Organizer: Hlas onkologických pacientů zc.utneicapsalh@avokmada

{}
0 %

Vraťme onkologické pacienty zpět do aktivního života

Amount raised 153 638 Kč of 100 000 Kč goal
Left -101 days
154 % z původního cíle
The campaign has ended 03. January 2024

Help by sharing

Pomozte onkologickým a hematoonkologickým pacientům při návratu do aktivního života a zlepšování jejich kvality života během onemocnění i po nemoci!

Letos 4. 6. uspořádal Hlas onkologických pacientů OSLAVU ŽIVOTA pod názvem Den onkologických pacientů – Survivorship Day, který je celosvětově připomínán každým rokem první neděli v červnu. Akce byla úspěšná a zájem pacientů byl velký, takže víme, že jdeme správným směrem:).

Pro pacienty i jejich blízké je velmi důležitá podpora a pomoc při návratu do aktivního života. A právě tu Hlas onkologických pacientů nabízí.

A pacientů není málo! Na konci roku 2020 žilo podle dat ÚZIS v České republice s onkologickou diagnózu 619 327 osob.

Jak mám o sebe po nemoci pečovat? Mohu se vrátit do práce? Jak požádat o zkrácený úvazek? Je důležitá správná výživa? Jak se mám hýbat? Mohu sportovat i během léčby rakoviny? Jak (a jak dlouho) mám pečovat o jizvy po operaci? Lze se připravit na operaci – jak? Pomohou mi dechová cvičení? Je moje únava po léčbě normální? Může se mi onemocnění vrátit? Bude mít moje onemocnění vliv na žádost o hypotéku?

Víte, co zahrnují komplexní potřeby pacientů?

·      Sociální a psychologickou podporu

·      Systém tzv. ucelené rehabilitace

·      Nutriční poradenství

·      Účast na preventivní prohlídkách a využívání screeningů

·      Podpůrnou péči a její různé formy v průběhu samotné léčby, ale také následnou péči včetně péče paliativní o pacienty s onkologickými a hemato-onkologickými diagnózami

Na tyto a další otázky se snažíme v Hlasu onkologických pacientů odpovídat.

Podpořte nás, abychom my mohli podporovat druhé!

DĚKUJEME!!

Hlas onkologických pacientů Hlas onkologických pacientů, z.s. vznikl v roce 2021 a jeho členy je 10+1* pacientských a podpůrných neziskových organizací, které zastupují zájmy nebo poskytují služby onkologickým či hemato-onkologickým pacientům a jejich blízkým:

  • Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s., zahrnující projekt Bellis*
  •  Amelie, z.s.,
  • v Dialog Jessenius, o.p.s,
  • v České ILCO, z.s.
  • v Český občanský spolek proti plicním nemocem (ČOPN)
  • v Klub pacientů mnohočetný myelom, z.s.
  • v ONKO Unie, o.p.s. 
  • v Lymfom Help, z.s.
  • v STK pro chlapy, z.s.
  • v Veronica, z.ú.

Poděkování dárcům

10. 01. 2024

Vážení a milí,

jménem celého Hlasu onkologických pacientů bych Vám chtěla poděkovat za Váš dar do sbírky Vraťme onkologické pacienty zpět do života.

Ač se to mnohdy nezdá, pro onkologické pacienty nastávají velmi těžké chvíle právě v okamžiku ukončení akutní léčby. Rodina, blízcí i přátelé očekávají, že nyní je už pacient/ka vyléčen/a a vše bude jako dříve. A to je právě velký omyl. Pacienti často trpí například chronickou únavou a mívají i další obtíže, které už ale nejsou okolím brány jako součást nádorového onemocnění.

Pacienti proto potřebují právě v těchto chvílích pomocnou ruku a informace, jak zlepšit svoji kvalitu života a radovat se z něj jako dříve.

 

Děkujeme, že jste jim pomohli svým příspěvkem.

Petra Adámková

Co právě chystáme?

07. 08. 2023

Na podzim se chystáme představit náš projekt Cesta pacienta - pomůcku pro pacienty (od pacientů), ale i pro lékaře. O co jde konkrétně? Stručný přehled všeho, co pacienta v každé jednotlivé diagnóze čeká, na co je dobré si dát pozor a na co nezapomenout. Kde co najít a na koho se obrátit. Jako první představíme Cestu pacienta (tedy vlastně pacientky) s rakovinou prsu a děložního čípku, finalizujeme Cestu pacienta s rakovinou prostaty, kolorektálního karcinomu, dělohy, ale například také nádoru oka. Garantem každé Cesty jsou přední odborníci-onkologové a specialisté na dané onemocnění. Děkujeme, že nám pomáháte!!!

72 donations

777 Kč — Anonymous donor 7 months ago

373 Kč — Anonymous donor 8 months ago

373 Kč — Iveta 8 months ago

2 112 Kč — Lůca 8 months ago

1 000 Kč — Miroslav Gatner 8 months ago

“Přeji vám hodně zdaru ve vaši bohulibe činnosti!”
5 000 Kč — Hana Studentova 8 months ago

1 000 Kč — Anonymous donor 8 months ago

1 221 Kč — Eva Knorová 8 months ago

1 000 Kč — Helena Gatnerová 8 months ago

1 000 Kč — Zuzana Korinkova 8 months ago