Studijní pobyt a lepší vyhlídky pro Veroniku z dětského domova

celá ČR / Organizer: Nadační fond pomoci zc.icomopfn@ofni

{}
0 %

Studijní pobyt a lepší vyhlídky pro Veroniku z dětského domova

Amount raised 60 095 Kč of 62 400 Kč goal
Left -385 days
96 % z původního cíle
The campaign has ended 25. June 2023

Help by sharing

Veronika (17let) se narodila jako druhé dítě v rodině, do které postupně přibylo další 5 mladších sourozenců. Péče o tak početnou rodinou je sama o sobě náročná a k tomu ještě nejstarší sourozenec měl výrazný zdravotní hendikep. Jak rodičům přibývaly starosti s dětmi, tak jim ubývaly síly k péči o ně

CITACE Na Verču čekala strastiplná cesta, se kterou se na svůj věk vypořádávala a vypořádává naprosto neuvěřitelně a obdivuhodně. 

Situace rodiny z důvodu nedostatečné péče rodičů i přes podporu okolí se vyhrotila natolik, že všechny děti včetně Verči byly umístěny do dětského domova. Rodiče je v domově pravidelně navštěvovali, uspořádali si bydlení a deklarovali, že jsou připraveni k převzetí dětí do péče a jsou schopni svým dětem zajistit řádnou péči. Na základě toho po několika letech soud rozhodl a děti byly vráceny zpět do péče rodičů

CITACE Bohužel se stalo to nejhorší, co se mohlo stát a celá situace se opakovala. Rodiče přestali péči o děti znovu zvládat. 

V té době péči rodičů o sourozence musela suplovat právě Veronika, a to ač byla sama ještě dítětem. Rodiče úplně v péči o děti selhali a opět bylo nutné sáhnout k nejkrajnějšímu řešení a děti svěřit do péče dětského domova. 

NADPIS4 Verča se rozhodně nikdy nevzdává a bojuje

A přes tuto strastiplnou cestu, kterou musela Veronika v životě jít, je úžasnou, cílevědomou slečnou. Když ještě byla v péči rodičů a plnila povinnou školní docházku, ukázala, jak moc pevnou vůli má. Během pandemie COVID-19 A distanční výuky ne každé dítko, bylo vždy a řádně přihlášeno a zapojovalo se do výuky, ač toto mohlo činit „i z postele“. Veronika ale každé ráno vstávala a z malé vesničky jezdila autobusem několik kilometrů do krajského města, kde se v prostorách autobusového nádraží připojovala prostřednictvím darovaného notebooku k bezplatné Wi-Fi, aby se mohla připojit k výuce spolu s ostatními. 

V dětském domově se prostřednictvím knihy Veroniky Kašákové upevnila v přesvědčení, že si člověk nemá stěžovat na to co nemá, ale využít to, co má. A Veronice byl do vínku dán značný kus inteligence, kterou nyní využívá k získání vzdělání. V tomto ji patřičně podporují tety z dětského domova. Veronika je nyní studentkou 2. ročníku Hotelové školy v Poděbradech, kde dosahuje vynikajících výsledků. Už nyní je rozhodnuta, že nechce zůstat pouze u středoškolského vzdělání. 

CITACE Chce studovat na vysoké škole. Předpoklady k tomu rozhodně má. 

NADPIS2 Jak sbírka pomůže?

Přáním Verči je zdokonalení se v anglickém jazyce a poznání života v jiné zemi. Proto by se moc ráda zúčastnila jazykového kurzu v zahraničí

Cena jazykového kurzu v zahraničí od společnosti Student Agency na 14 dní s delegátem se pohybuje v rozmezí 50.000-60.000,- Kč.

Každému, kdo pomůže změnit Verči osud a umožní jí tento studijní i životní posun, z celého srdce moc děkujeme.

Řidičák pro Verunku

09. 11. 2023

Verču již dobře znáte! 

Díky vaší podpoře se letos v létě měla možnost zúčastnit jazykového kurzu na Kypru. PIlně pokračuje ve studiu na hotelové škole, dokonce se chystá v rámci ERASMU na studijní pobyt do Francie. 

Jejím přáním je mít aspoň částečně srovnatelné podmínky s vrstevníky a chce si udělat, jako její spolužáci, řidičský průkaz. Rádi bychom Verču znovu podpořili a dopřáli jí tuto velmi praktickou dovednost pro další samostatný život! Protože nám dělá opravdovou radost.

Děkujeme

90 donations

“Převod ze sbírky”
373 Kč — znesnáze21 1 year ago

376 Kč — Anonymní dárce 1 year ago

252 Kč — Anonymous donor 1 year ago

373 Kč — Anonymous donor 1 year ago

“Hodně štěstí 🍀”
211 Kč — Iva 1 year ago

252 Kč — Anonymous donor 1 year ago

252 Kč — Alča a Barča 1 year ago

500 Kč — Anonymous donor 1 year ago

262 Kč — Anonymní dárce 1 year ago

500 Kč — Anonymous donor 1 year ago