Stateční

Praha / Organizer: Umění proti rakovině, z.s. moc.liamg@enivokaritorpinemu

0 %

Stateční

Amount raised 1 300 Kč of 100 000 Kč goal
Left -1401 days
1 % z původního cíle
The campaign has ended 24. April 2020

Help by sharing

Jsou místa, která spojují svět nemocných a zdravých. Jedním z nich je Galerie pro onkologické pacienty. Projekt pomáhá vážně nemocným dětem a dospělým, kteří se vyrovnávají se svou nemocí skrze vlastní tvorbu.

Projekt Galerie založila v roce 2012 Irena Kraftová. Je jediným tohoto charakteru v ČR i EU (ve světě). Jde o motivační (terapeutickou), lidskou a přirozenou formu podpory a také projev lidskosti a úcty ke všem, kteří s vážnou nemocí statečně bojují, i k těm, kteří se o druhé starají.

Finanční prostředky umožní pořádání dalších výstav a osvětových přednášek či motivujících setkání.Pomohou uhradit kurátorské, galerijní a organizační náklady.

Galerijní prostor se nyní nachází na Starém Městě v Anenské ulici č. 13. Díky rekonstrukci, která proběhla na vlastní náklady, je zcela bezbariérový.

Od roku 2012 zde proběhly desítky velmi motivujících výstav převážně dospělých pacientů, převážně žen s rakovinou prsu, otevřeli jsme však nově také problém Parkinsonovy choroby, dále dětské mozkové obrny, fyzického postižení a dalších závažných onemocnění.

V Galerii se nachází stálá výstava dětských pacientů STATEČNÍ jako pocta profesorovi Kouteckému, zakladateli dětské onkologie, a dalším lékařům, učitelům, rodičům, i všem, kteří tolik štěstí neměli.

Projekt je zaštítěn Ministerstvem kultury, prof. MUDr. Kouteckým, DrSc., prof. Klenerem, prof. Starým, doc. Kotalíkem, MUDr. Radkinem Honzákem, CSc., Medou Mládkovou a dalšími osobnostmi. Je zcela hrazen ze sponzorských darů, které jsou odečitatelné z daní, naše účetnictví je naprosto průkazné.

Za jakoukoliv pomoc velice děkujeme. Stanete se v případě pomoci skutečnými partnery.

www.umeniprotirakovine.cz

 

3 donations

500 Kč — Anonymous donor 4 years ago

500 Kč — Anonymous donor 4 years ago

300 Kč — Anonymous donor 4 years ago

Discover more

Zastavme touhu po NESMYSLNÉ DOKONALOSTI: Podpořme pacienty s PPP!
0 %

Zastavme touhu po NESMYSLNÉ DOKONALOSTI: Podpořme pacienty s PPP!

Cesta ke koním pro mamku Věrku s bionickou protézou
14 %

Cesta ke koním pro mamku Věrku s bionickou protézou

No good deed goes unpunished
27 %

No good deed goes unpunished