Šance pro rodinu tatínka v protialkoholní léčbě

Uhlířské Janovice / Organizer: Tým duševního zdraví v ORP Kutná Hora, Hana Měkotová zc.icomopfn@ofni

{}
0 %

Šance pro rodinu tatínka v protialkoholní léčbě

Amount raised 27 364 Kč of 23 000 Kč goal
Left -794 days
119 % z původního cíle
The campaign has ended 20. May 2022

Help by sharing

Rodina na Kutnohorsku si prochází nelehkým obdobím. Tatínek od rodiny měl problémy s alkoholem, čímž trpěl zejména jeho 8letý syn.

Tatínek se však rozhodl vše změnit. Souhlasil s léčením a nastoupil do léčebny. Chce svému synovi být lepším tátou. Rodina je ale ve finanční tísni a bojí se, že během léčby to finančně nezvládnou. Potřebují podpořit.

O syna bude v době nepřítomnosti otce pečovat pouze matka. Bohužel, nemají v blízkosti nikoho, kdo by mohl, byť jen trochu, vypomoci s péčí o chlapce.

Jak sbírka pomůže?

Krom toho, že otec bude mít na nemocenské o 40% nižší příjem, matčina schopnost chodit do práce bude také omezena. Tím dojde k výraznému snížení příjmu rodiny, která na tom už tak není dobře. Maminka běžně chodí do práce v neděli, aby zabezpečila rodinu, což teď nebude možné, protože otec již nastoupil od 4.5. do léčebny. V normální situaci, je rodina soběstačná a snaží se řádně splácet hypotéku a uživit se. Oba rodiče však mají velmi nízký příjem. Matka navíc často nemůže do práce, neboť je chlapec velmi často nemocen, a ke všemu musí pravidelně dojíždět do střediska výchovné péče, k chlapcově psychiatričce a na diagnostické pobyty v Thomayerově nemocnici.

Pojďme rodině pomoci získat prostředky na překlenutí léčby otce v protialkoholní léčebně.

S čím vším se rodina vypořádává?

Mimo tatínkův alkoholismu s a finanční tíseň trpí chlapec závažnými poruchami chování a není tedy pro nikoho snadné o něj pečovat. Tento hoch byl navíc pro výchovné problémy vyloučen z družiny, což dále omezuje práceschopnost matky. Maminka tak zažádala o příspěvek na péči, který je nyní v jednání.

Jak rodinu dostat ze začarovaného kruhu?

V první řadě je nutno řešit otcovu závislost na alkoholu, která negativně ovlivňuje jeho rodičovské kompetence. Tatínek tak svůj první nezbytný krok udělal. Pojďme je společně podpořit, aby mohli všichni překlenout období, které je čeká. 

Děkuji všem dárcům!

26. 08. 2022

43 donations

1 000 Kč — Anonymous donor 2 years ago

252 Kč — Anonymous donor 2 years ago

“Máte výjimečné těžkosti, ale máte i výjimečné odhodlání věci změnit k lepšímu. Buďte spolu v lásce. ”
1 000 Kč — Jan Paleček 2 years ago

1 708 Kč — Tomas Marek 2 years ago

2 112 Kč — Anonymous donor 2 years ago

373 Kč — Tereza 2 years ago

400 Kč — Anonymous donor 2 years ago

500 Kč — Anonymous donor 2 years ago

“Držím pěsti a obdivuji maminku rodiny, ze má sílu a vůli vše zvládnout, i tatínka, ze poznal problém a rozhodl se bojovat sám se sebou.”
373 Kč — Anonymous donor 2 years ago

252 Kč — Anonymous donor 2 years ago