Pomozte Jonášovi vyhrát boj s nepřítelem ESCH1

Praha / Organizer: Jana Bohmová moc.liamg@1avomhob.anaj

{}
0 %

Pomozte Jonášovi vyhrát boj s nepřítelem ESCH1

Amount raised 296 708 Kč of 200 000 Kč goal
Left -1160 days
148 % z původního cíle
The campaign has ended 21. December 2020

Help by sharing

Děti jsou naše radost. Pozorujeme jejich pokroky, obdivujeme energii, s jakou se vrhají do všeho nového, jejich touhu po poznání, milujeme je a s láskou ve všem podporujeme. Náš Jonášek ale nemá život, jako ostatní děti. Trpí vzácnou nemocí, která mu hází klacky pod nohy, bere mu radost z pohybu, z jídla a omezuje ho každý den.

V současnosti hůř chodí, nosí naslouchátka a velmi špatně mluví. A prognóza není vůbec příznivá... My jsme se ale rozhodli bojovat, nemoci se postavit a Jonáškovi pomoct. Prosíme – pojďte do toho s námi a dejte mu naději na normální život.

ESCH1 deficiency je dědičné metabolické onemocnění, které ovlivňuje schopnost těla získávat z potravin energii pro život. Většina dětí postižených touto chorobou tak nemá sílu ani chodit nebo mluvit a umírá do jednoho až tří let od narození. Ve světě je tato nemoc diagnostikovanána řádově v několika desítkách případů.

Náš Jonášek je prvním pacientem s touto chorobou v České republice.  Po několika letech náročných a mnohdy i bolestivých vyšetření, kdy jsme nevěděli, co se s naším synem děje a jak bychom mu mohli opravdu pomoct, se nám konečně podařilo nepřítele odhalit. Jonášek trpí naštěstí jen mírnější formou nemoci, ale přesto si nikdo z odborníků netroufá odhadnout, co ho čeká...

Jonáš je neskutečný bojovník, každý den cvičí, několikrát do roka jezdí na neurorehablitační pobyty, podstupuje intenzivní logopedii a mnoho dalších podpůrných terapií. Rád jezdí na kole s přídavnými kolečky, a přestože často padá, nikdy nepláče, nelituje se a vždycky se znovu s chutí vrátí do sedla a znovu vyrazí. Je statečný, odhodlaný a velmi chytrý, ale bohužel ani to nestačí. Potřebuje POMOC.

Pomoct můžete, milí dárcové, dvěma způsoby:

  1. Pomoct stabilizovat Jonášův stav a přispět na neurorehabilitace a vibrační plošinu, která stimuluje hloubkový stabilizační systém a nemoc oslabuje.
  2. Podpořit již probíhající výzkum genové terapie v USA, který by měl cca do dvou až tří let přinést pro Jonáše i ostatní děti lék a nepřítele nadobro porazit (link, kde můžete přispět, je tady). Na další výzkum je třeba vybrat celkem 3,3 mil. Kč.

Velmi si vážíme každé pomoci a budeme Vám vděčni za každý příspěvek. Jonáš i ostatní pacienti s touto chorobou si zaslouží lepší budoucnost.

Předem Vám ze srdce děkuje Jonášek, maminka Jana, táta Jakub a sestřička Nikola.

Pomozte Jonášovi vyhrát boj s ECHS1 D

21. 12. 2020

Milí přátelé, dárcové,

chci Vám z celého srdce poděkovat za Vaše příspěvky a podporu, které se nám dostává. Jsem dojatá a mile překvapená jak rychle se nám podařilo vybrat cílovou částku a ještě něco navíc. Vlna solidarity je neskutečná. Vaše dary použijeme na Jonášovy neurorehablitace které zahrnují cvičení, intenzivní logopedii, ergoterapii, hipoterapii, pomocné rehablitační pomůcky (např. vibrační plošina) a další podpůrnou léčbu.

Dále chci poděkovat těm, co podpořili výzkum https://cure-echs1.com/donate/. Vím, že se to může zdát abstraktní a ne konkrétní pomoc pro Jonáše ale věřte že JE, protože je to naděje která vnáší světlo do jeho budoucnosti. Podporou výzkumu dáte naději na život či lepší život i dalším dětem po celém světě...

DĚKUJEME VŠEM co pomáháte!!

Máma Jana, táta Jakub, Jonáš a Nikolka

Pomozte Jonášovi vyhrát boj s ECHS1 D

21. 12. 2020

Milí přátelé, dárcové,

chci Vám z celého srdce poděkovat za Vaše příspěvky a podporu, které se nám dostává. Jsem dojatá a mile překvapená jak rychle se nám podařilo vybrat cílovou částku a ještě něco navíc. Vlna solidarity je neskutečná. Vaše dary použijeme na Jonášovy neurorehablitace které zahrnují cvičení, intenzivní logopedii, ergoterapii, hipoterapii, pomocné rehablitační pomůcky (např. vibrační plošina) a další podpůrnou léčbu.

Dále chci poděkovat těm, co podpořili výzkum https://cure-echs1.com/donate/. Vím, že se to může zdát abstraktní a ne konkrétní pomoc pro Jonáše ale věřte že JE, protože je to naděje která vnáší světlo do jeho budoucnosti. Podporou výzkumu dáte naději na život či lepší život i dalším dětem po celém světě...

DĚKUJEME VŠEM co pomáháte!!

Máma Jana, táta Jakub, Jonáš a Nikolka

117 donations

50 000 Kč — Obec Vestec 3 years ago

“Myslíme na Vás! ”
2 021 Kč — M&L&J&J 3 years ago

“Držte se :-)”
3 000 Kč — Anonymous donor 3 years ago

777 Kč — Anonymous donor 3 years ago

2 000 Kč — Anonymous donor 3 years ago

“veľa zdravia a držte sa Janka! ”
373 Kč — Anonymous donor 3 years ago

777 Kč — Anonymous donor 3 years ago

4 000 Kč — Anonymous donor 3 years ago

“Drzime palce”
1 221 Kč — Martin 3 years ago

“Držím palce”
1 221 Kč — Vadim 3 years ago

Discover more

Zastavme touhu po NESMYSLNÉ DOKONALOSTI: Podpořme pacienty s PPP!
0 %

Zastavme touhu po NESMYSLNÉ DOKONALOSTI: Podpořme pacienty s PPP!

Cesta ke koním pro mamku Věrku s bionickou protézou
14 %

Cesta ke koním pro mamku Věrku s bionickou protézou

No good deed goes unpunished
27 %

No good deed goes unpunished