Pomocná ruka pro Lucii s 5 dětmi

Valašské Meziříčí / Organizer: Lucie Pechová moc.liamg@2791aklohiret

{}
0 %

Pomocná ruka pro Lucii s 5 dětmi

Amount raised 8 500 Kč of 35 000 Kč goal
Left -642 days
24 % z původního cíle
The campaign has ended 20. August 2022

Help by sharing

Samoživitelka Lucie vychovává 5 dětí. Nejstarší Kristián je 17letý, chodí do učiliště, prostřední Shelly, Sebastian a Justin navštěvují základní školu.

S nejmladším Kevinem je Lucie doma na rodičovském příspěvku. 4letý Kevin trpí hyperaktivní poruchou chování, nenastoupil proto do mateřské školy, protože na školku ještě není připravený a Lucie se mu věnuje doma. Všechny své děti se snaží vychovát k pracovitosti a samostatnosti, a tak i přes vyčerpávající péči o Kevina i ostatní děti, ještě chodí na 4 hodiny denně uklízet do soukromé firmy.

Každý měsíc vyjdeme jen velmi obtížně, a tak když nám zvedli nájem a zároveň se zvýšily ceny energií, tak jsme se dostali do naprosto patové situace a nevycházíme.

Jak sbírka pomůže?

Výtěžek sbírky bude použit na úhradu části dlužné částky za energie. Splátkový kalendář paní Lucii dají až po uhrazení určité částky.

Prosím vás o pomoc, abychom s dětmi nemuseli skončit v azylovém domě, nebo ještě hůř, rozděleně. Má rodina mi bohužel nepomůže a vy jste tak naše poslední naděje.

4 donations

2 500 Kč — Anonymous donor 2 years ago

1 000 Kč — Anonymous donor 2 years ago

3 000 Kč — Anonymous donor 2 years ago

2 000 Kč — Anonymous donor 2 years ago