Pomáhejme dětem společně se spolkem Vážka na niti

Louny / Organizer: Vážka na niti z.s. zc.itinanakzav@alecram

{}
0 %

Pomáhejme dětem společně se spolkem Vážka na niti

Amount raised 34 625 Kč of 50 000 Kč goal
Left 73 days
69 % z původního cíle
The campaign has ended 30. June 2024

Help by sharing

Jsme spolek zabývající se pomocí rodinám a především dětem ve vyloučené lokalitě, pomocí obětem domácího násilí, hlavně dětem, které byly účastny domácímu násilí. Většina dětí nemají smysluplně vyplněný volný čas, ani finanční možnost docházet na kroužky. Nabízíme dětem kroužky, kurzy, tvoření, malování, setkávání s novými kamarády i s možností doplnění učiva. Zkrátka dát dětem směr, motivaci, pomoc v nastavování hranic a být v bezpečném prostředí. Potřebujeme finanční prostředky na zajištění tvořivých, vzdělávacích kroužků, doplňování učiva, lektory a zakoupení materiálu na tvoření.

Několik příběhů, kazuistik, které jsme společně dovedli do zdárného konce a všichni se zdají být spokojeni.

Julie, pět dětí. Přítel, otec dětí ji tak fyzicky napadl, že byla v bezvědomí. Nejstarší dceru agresor zbil, prostředního synka uhodil o postel. V době, kdy byla Julie hospitalizována, musely být děti umístěné do ZDVOPu. Děti umístění velice špatně nesly a Julie stejně tak. Jakmile to bylo možné, podepsala revers a ihned děti vyzvedla. Společně jsme našli nový bezpečný byt, zařídili a zajistili pro všechny terapie. Dnes je Julie s dětmi sama v novém bezpečném bytě, agresor ve VTOS a děti navštěvují naše kroužky. Všichni se zdají být spokojeni.

Věra, tři děti. Přítel, otec dětí přišel o zaměstnání, později propadl drogám a začal Věru fyzicky napadat a to až tak, že se ji zastal jejich nejstarší autistický syn a došlo ke rvačce mezi otcem a 12letým synem. Věra přišla o byt, jelikož agresor nepracoval. Sehnali jsme společně byt a agresor byl vykázán, později se odstěhoval z města. Děti však utrpěly trauma, dochází všichni na terapie k naší dobrovolné terapeutce. Dnes děti i s mamkou docházejí k nám na kurzy, kroužky, aby se jak sama mamka říká, pomáhali ostatním, kteří to potřebují. Je skvělé vidět, jak je naše práce, motivace v lepší budoucnost naplněná a děti jsou zase šťastné.

Takových příběhů máme nespočet, ale ne vždy mají dobrý konec. Některé děti se ostýchají přijít do nového kolektivu, po tom všem, co mají za sebou..... Bohužel se v naší společnosti stále zavírají oči před pomocí dětem, které žijí v domácnosti s agresorem...

Nedokážeme ovlivnit dění v rodinách, neumíme vysušit dětské slzičky za zavřenými dveřmi, ale umíme vykouzlit úsměv s jinými dětmi v naší klubovně, dokážeme aspoň na chvíli vytvořit bezpečné místečko, kdy si děti mohou spokojeně hrát a kde alespoň na malý okamžik zapomenou na to co se děje tam doma. Nabízíme pár krátkých okamžiků, kdy si děti mohou v klidu tvořit, ty okamžiky kdy se jim zastaví čas a mohou prožít několik bezstarostných hodin.

40 donations

1 000 Kč — Anonymous donor 4 months ago

3 333 Kč — Anonymous donor 4 months ago

373 Kč — Michal S. 4 months ago

500 Kč — Anonymous donor 5 months ago

252 Kč — Anonymous donor 7 months ago

1 000 Kč — Anonymous donor 8 months ago

“Moc si toho vážíme co pro ostatní děláte..❤️”
2 112 Kč — Pavluša a Míra 8 months ago

“Děkuji za Vás <3 ”
200 Kč — Anonymous donor 8 months ago

500 Kč — Anonymous donor 1 year ago

“Díky za to, co déláte ♥️”
1 000 Kč — KK 1 year ago