Odhodlání, píli, nadšení, výsledky a akademické stipendium mám, ale to nestačí

Prostějov / Organizer: Elizabeth Jitka Olšanská moc.liamg@aksnasloaktijhtebazile

{}
0 %

Odhodlání, píli, nadšení, výsledky a akademické stipendium mám, ale to nestačí

Amount raised 500 Kč of 450 000 Kč goal
Left 58 days
0 % z původního cíle
The campaign has ended 03. October 2022

Help by sharing

Jmenuji se Elizabeth Jitka Olšanská a pocházím z  Prostějova. Doma jsem vždy nacházela a nacházím zázemí.  Vyrůstala jsem s maminkou a babičkou, která ve svých 55 letech těžce onemocněla a o kterou celou dobu pečujeme, a tak jsme odkázáni převážně na příspěvek na péči. Měla jsem to štěstí, že jsem byla přijata na University of San Francisco (USF), ale od uskutečnění mé vize mě dělí 450 tisíc korun. 

   Celý život se řídím heslem, že (mnou) nabyté znalosti mají skutečnou cenu až ve chvíli, kdy jsou uplatněny a sdíleny. Jsem ráda, že dnes už mohu toto mé moto podpořit i popisem mých aktivit, jež s ním korespondují. Dovolte mi tento prostor využít k nastínění toho, jaký reálný dopad štědrá investice do mého vzdělání bude mít.

    Měla jsem to štěstí, že jsem zažila svoji prababičku, která mi vyprávěla příběhy ze svého života, který prožila převážně těžkou prací kolem hospodářství. Už tehdy to bylo pro mě inspirativní, a od té doby krůček po krůčku k mé vysněné profesi směřuji. Přesto, že finanční situace v naší rodině nebyla a není jednoduchá, bylo mi umožněno studium na gymnáziu Open Gate díky Nadaci manželů Kellnerových a mé rodině. Tady se mi doslova otevřely brány do světa vzdělání a dalších. možnosti, za které jsem nesmírně vděčná. Studium jsem ukončila dvěma maturitami - českou a mezinárodní (IB DP). Některé vybrané předměty jsem studovala ještě v rámci AP  kurzů prostřednictvím Centra pro talentovanou mládež (ctm), čili kurikula jsem měla celkem tři.

Avšak na USF se nadace rozhodla mě nepodpořit.

   Jednou z pro mě velkých zkušeností bylo přijetí na Harvard Summer School. 

Díky absolvování dvou vysokoškolských kurzů jsem získala celkem 8 vysokoškolských kreditů, které když uplatním spolu s IB a AP kredity, výrazně mne to posune téměř do třetiny bakalářského studia, na nějž chci navázat studiem magisterským (DVM) na UC Davis, kde se zaměřují na metody a technologie, které jsou podle mě zásadní natolik, aby byly rozšířeny i u nás (více níže). Studovala jsem vkuse téměř dva měsíce po dobu letních prázdnin spolu s neurovědami na Oxford Royale Academy, na kterou jsme za akademické výsledky a přínos komintě obdržela voucher - poukaz. Zde pro mě největší výzvou bylo právě období, kdy jsem studovala tyto dva programy současně, což jsme mohla díky covidu, jelikož probíhaly online. Časový posun mě naučil efektivnímu time managementu, který jsem v následujícícm školním roce, spolu s vědomostmi nabytými přes léto, mohla předat vrstevníkům a mladším spolužákům. 

   Během tohoto letního kurzu na Harvardu jsem se dozvěděla o tom, jak širokospektré uplatnění veterina má, a proč je potřeba profesionály v této oblasti stále vzdělávat ve stále rozvíjejících se a měnících se oblastech jako je průmysl, epidemiologie, aj., a v genetice jsme zabrousili mj. do tajů transplantace kmenových buněk, které mě zaujali nejvíce pro svoji využitelnost jak ve veterinární tak v humánní medicíně.

   Právě o propojení humánní a veterinární medicíny jsem se přesvědčila během stáže v Akademii věd, kde jsme se věnovali výzkumu, jehož výsledky mohou být využity v obou těchto směrech. Avšak mimo experimentální medicínu a vědní oblast se chci věnovat i klinické praxi. V tom mě utvrdily opakované stáže ve veterinární ordinaci v ČR, kde se mi dostalo pro mě nejúžasnějíš možnosti asistence při různých výkonech. 

 V průběhu posledních několika let jsem si ujasnila konkrétní oblast, které se chci v rámci veterinární medicíny a vědy věnovat. 

   Transplantace kmenových buněk, i když je velmi pokročilá, je velmi nákladná. Poslední dobou se staly hitem xenoboti, mikroboti schopni regenerace. Jejich použití však výrazně přispívá ke zvýšení “welfare” zvířat a významně podporuje práva těch, kteří nemají hlas.  bych chtěla založit nadaci, která tuto léčbu zpřístupní. Když se tato ošetření stanou dostupnými, umožní to farmářům zacházet se zvířaty s větší etikou a ne jako snadno vyměnitelné stroje, což následně zvyšuje udržitelnost zemědělství. Transplantace kmenových buněk navíc prodlužuje životnost zvířat a snižuje náklady na prodávané živočišné produkty, protože farmáři nemusí kupovat nové zvíře, pokud onemocní rakovinou.

   Další z mých cílů propojuje veterinární medicínu a vzdělání. Posledních několik měsíců jsem se věnovala průzkumu, z nějž mi vyšlo, že by bylo velmi výhodné a žádané založit dostupnou veterinární unvierzitu či veterinární fakultu pod již existující unvierzitou v Praze. Během svého studia na USF bych ráda využila multidisciplinaritu, kterou mi USA může nabídnout, a kromě předmětů zaměřených na vědu a medicínu, plánuji studovat též tzv. “minors” v oblasti vzdělávání, psychologie a managementu projektů.

   USF je jedna z partnerských škol unvierzity UC Davis, nejlepší veterinární unvierzity v USA, kde bych ráda navázala magisterským studiem. USF úzce s UCs spolupracuje. Od začátku zájmu o studium na USF sjem v kontaktu s pre-health departmentem /vysvětlit, co to je, čím se zabývá?/, díky čemuž jsem si potvrdila, že právě tato škola mě nejlépe připraví na mé budoucí zaměření. Nejen že součástí studia jsou praktické laboratorní semináře a exkurze, ale profesoři na USF spolupracují na svých výzkumehc a publikacích se studenty, čímž se mi mj. otevírá možnost skvělé práce, která mě mimo finance obohatí i znalostně, ale zároveň pomúže zajistit to, abych si mohla USF co nejlépe financovat z vlastních příjmů, a tuhle sbírku bych tedy ráda pojala jako spoluúčastní odrazový můstek.1 donations

500 Kč — Anonymous donor 1 month ago