Maminka Vanda je na pokraji vyčerpání. Spojme síly a pomozme

Hranice / Organizer: Michaela Pešanová zc.ecinarh-otsem@avonasep.aleahcim

{}
0 %

Maminka Vanda je na pokraji vyčerpání. Spojme síly a pomozme

Amount raised 127 507 Kč of 120 000 Kč goal
Left -88 days
106 % z původního cíle
The campaign has ended 07. September 2023

Help by sharing

Dovedete si představit, jaké to je starat se o syna, který se nehýbe, nemluví, nereaguje na podněty, nenají se sám a potřebuje stálou péči? K tomu se zhoršuje i Váš zdravotní stav a nemáte sílu syna přenést do koupelny, která není přizpůsobena na takovouto manipulaci. A navíc jste na všechno sama……

Paní Vanda Mikulová je samoživitelkou pečující o zdravotně postiženého syna Ladislava Mikulu, který se narodil před 35 lety. Ve dvou letech mu byla diagnostikována atypická degenerativní encefalopatie, demyelinizace mozku, mentální retardace, sekundární epileptické záchvaty a celková inkontinence. Ladislavova matka většinu svého života zasvětila neustálé péči o syna. Láďa bez matčiny pomoci není schopen samostatného života, sám se nenají, neobleče, neumyje. Jako každá matka, i paní Mikulová, pečuje o svého syna s láskou a snaží se mu dát vše, aby jeho život byl, s ohledem na jeho zdravotní stav, co nejhezčí. Paní Vanda odvádí nepředstavitelnou fyzicky i psychicky vyčerpávající práci, kdy se o Láďu stará 24 hodin/denně 7 dní v týdnu, což se výrazně podepsalo i na jejím zdravotním stavu a před časem musela být hospitalizována s vyhřezlou ploténkou a skřípnutým nervem. V současné době je již doma, ale její schopnost pohybu je výrazně omezena a je tak z velké části odkázána na pomoci svých přátel, rodiny a místní charity, která však není zadarmo. Paní Mikulové postupem času ubývá nejen sil, ale rychlým tempem ubývají také finanční prostředky. Vzhledem k celodenní péči je nemožné, aby si paní Mikulová zvýšila svůj příjem vlastní prací a je odkázána pouze na invalidní důchod syna a příspěvek na péči. Po pokrytí všech nákladů na odbornou péči, zůstává paní Mikulové žalostně málo na to zajistit Ladislavovi další nezbytné pomůcky, které by jemu, ale i jeho matce, usnadnily každodenní život. V současné době se paní Mikulová snaží našetřit na polohovací postel, úpravu koupeny a křeslo do sprchového koutu. Nyní má možnost pořídit vhodnou polohovací postel, ale stále jí schází 20 tis. korun. Kalkulace na úpravu koupelny je vyčíslena na více jak 100 tis. korun, což je ze skromných úspor rodiny nerealizovatelné.

Ústavní péče je úplně vyloučená. Ladislav je na svou matku velmi zvyklý, stejně jako je zvyklý na domácí prostředí. Tak výrazná změna, jako je umístění Ladislava do ústavního zařízení by mohla výrazně a negativně ovlivnit kvalitu i délku jeho života.

Obracíme se proto na Vás s žádostí o pomoc. Prosím, pomozte paní Mikulové zajistit finanční prostředky na pořízení nezbytných pomůcek a úpravu koupelny, které by usnadnily Láďovu nelehkou životní cestu. 


118 donations

1 000 Kč — Anonymous donor 4 months ago

252 Kč — Anonymous donor 4 months ago

3 000 Kč — Anonymous donor 4 months ago

500 Kč — Anonymous donor 5 months ago

2 000 Kč — Anonymous donor 5 months ago

500 Kč — Ivan a Iveta Špačkovi 5 months ago

777 Kč — Anonymous donor 5 months ago

50 Kč — Anonymous donor 5 months ago

40 Kč — Vendula Vircová PO3 5 months ago

30 Kč — Michal Janeček PO3 5 months ago