Kufřík vzpomínek pro odložené děti

Praha / Organizer: Nadační fond La Vida Loca zc.ukirfukvtoviz@ecadan

0 %

Kufřík vzpomínek pro odložené děti

Amount raised 4 778 Kč of 250 000 Kč goal
Left -604 days
2 % z původního cíle
The campaign has ended 30. June 2022

Help by sharing

Nadační fond La Vida Loca se svými aktivitami snaží přispět k osvětě společnosti v problematice odložených novorozeňátek. Své aktivity cílí na podporu zdravé a sebevědomé společnosti. Nadační fond La VIDA LOCA má jako stěžejní aktivitu právě projekt na podporu odložených novorozenců – Život v kufříku.

Od roku 2015 úspěšně realizujeme a rozšiřujeme hlavní projekt na pomoc miminkům, kdy se nám podařilo zapojit úžasných 60 porodnic po celé České republice. Se všemi zapojenými porodnicemi pravidelně komunikujeme, proškolujeme je a dle potřeby předáváme další kufříky vzpomínek pro novorozeňátka

Málokdo si dovede představit, jak těžké je pro děti vyrovnat se v dospívání s tím, že je matka po porodu odložila.

Odložené děti se cítí nechtěné, nevědí nic o začátku svého života, nemohou srovnávat svou podobu s vlastními rodiči a prožívat pocit rodinné sounáležitosti. Život v kufříku jim dává vědět, že i tyto děti byly milované, s láskou chované sestřičkami, opečovávané lékaři, že jim babičky v domovech pro seniory ručně vyrobily hračky a myslely na ně. Život v kufříku symbolizuje vazby, vztahy, komunikaci, životní příběhy a kotvy tolik důležité pro sebe přijetí a identitu každého z nás.

Kufřík nese jasnou zprávu: Jsi pro nás důležitý a stál jsi nám za to, abychom pro tebe tohle všechno připravili!

Finanční podpora z této sbírky je v tuto chvíli cílena na výrobu jedinečných kufříčků vzpomínek a památníčků, které jsou klíčové pro odložená novorozeňátka. Celková částka zajistí kufřík a památníček až 170 odloženým miminkům.

Pomozte nám prosím, ať můžeme společně těmto dětem uchovat první vzpomínky na start jejich života. Jedná se o klíčové údaje podporující zdravý psychosociální vývoj dítěte. Jedná se taktéž o projekt prevence kriminality.

Děkujeme. 

S láskou Tým NF 

Život v kufříku 

Život v kufříku se věnuje problematice psychosociálního vývoje odložených dětí, se zaměřením na novorozeňátka.  Přes 500 dětí každý rok opouští porodnici bez své biologické matky a putují do náhradní rodinné péče /pěstouni, dětská centra, aj./ pouze s propouštěcí zprávou.  Nedozví se z ní ale, jak přišlo na svět, jak vypadalo ani, kdo ho choval v náručí místo maminky, nemají první otisk ručičky, první fotku, první hračku atd. 

K dalším nadačním činnostem patří projekty na podporu rodiny – online projekt (Život a zdravá rodina) a hloubkový program péče o sebe zaměřený na zdravotníky (Sebezáchranka). Oba projekty se ukázaly jako velmi důležité, neboť pandemická doba přinesla mnohé změny. Zdravotníci, kteří stáli v předních liniích podporovali nemocné a pečovali o ně mnohdy na úkor svého zdraví. Stejně tak trpěla i oblast vztahová. Jejich rodiny se potýkaly s dlouhodobým odloučením. V současnosti jsou tyto projekty velmi vyhledávané.

Patrons 1

NF Propolis33 a Lilia Khousnoutdinová

Patronkou sbírky je Lilia Khousnoutdinová a Nadační fond Propolis33. Organizace násobí příspěvky zlatým řezem.

7 donations

NF Propolis33 a Lilia Khousnoutdinová donors sent amount 1 826 Kč.

NF Propolis33 a Lilia Khousnoutdinová increases every donation with the of the golden ratio, up to the total support of 21 000 Kč.

200 Kč — Denisa Mrázková 2 years ago

777 Kč — Anonymous donor 2 years ago

252 Kč — Anonymous donor 2 years ago

200 Kč — Anonymous donor 2 years ago

373 Kč — Anonymous donor 2 years ago

373 Kč — Anonymous donor 2 years ago

777 Kč — Anonymous donor 2 years ago