Kočkorváči

Celá ČR / Organizer: Nadační fond pomoci zc.icomopfn@ofni

0 %

Kočkorváči

Amount raised 267 667 Kč of 252 000 Kč goal
Left -910 days
106 % z původního cíle
The campaign has ended 26. January 2022

Help by sharing

Za každou zachráněnou kočkou stojí lidská tvář, která se o ni stará. V útulcích, depozitech a u různých nadšenců nachází ročně své útočiště tisíce zachráněných koček, které by často bez této služby neměly šanci na přežití.

Péče a práce, která za tím vším stojí je o hodinách času a každodenních činnostech, bez nichž by kočky svůj přechodný domov mít nemohly.

Podpořme stovky kočičích životů a jejich příběhů. Ať mňau šťastný konec.

Společnou sbírkou poskytneme níže uvedeným útulkům, depozitům i nadšencům možnost vše lépe a snadněji zvládat. Peníze pomohou zajistit opravy starých kotců a usnadní výstavby nových. Zjednoduší provozovatelům každodenní práci. Sušička, pračka, mrazák pro kočičí dlabanec, i pořádné stromové škrabadlo jsou věci, které rozhodně ocení. Krmivo a stelivo, veterinární péče a očkování. Bez toho se kočičky neobejdou.

Velkým tématem je také kastrace, která je sice mnohdy financovaná různými podpůrnými spolky, ne všem se však tato podpora dostane v takové míře, jakou potřebují.

Každou korunou zlepšíte život nejedné kočce. Tlapku na to!

Staňte se spolu s námi #kočkorváči

 

Kam peníze z této sbírky poputují?

Kočičky u Niky, z.s. Kočky sobě, z.s. Kočičí naděje, z.s. Brněnský Max domov pro kočky, z.s. Kočičí dům Libnov, z.s. Láskou ke kočkám, z.s. Sokolov Konec toulání z.s. Devět životů o.p.s. Pomocné ruce Olomouc z.s. Sdružení Píšánek Uničov Srdcem pro psy a kočky Turnov Kočičí domov Sluníčko, z.s. Projekt Hope z.s.

_ _ _

There is a human face behind every rescued cat, and this person takes care of those cats. Every year, thousands of rescued cats who would otherwise have no chance of survival without those services, find refuge in shelters, deposits, and at the place of various enthusiasts.

 All the care and work behind all this is about hours of time and daily activities, without which those cats would not be able to have their temporary home.

Let's support hundreds of cat lives and their stories. Let them have their happy meownding.

 With the fundraising, we will provide help for enthusiasts, shelters, and deposits listed below, and provide them the opportunity to do what they do in an easier fashion. The money will help repair old pens and facilitate the construction of new ones. It simplifies everyday work for operators. A dryer, a washing machine, a freezer for cat's goodies, and a proper tree scraper are things, they will definitely appreciate. Food, litter, veterinary care, and vaccination – those are the things cats can't do without.

Castration is also a big issue, although it is often funded by various support societies, but not all of the cats receive the support they need.

With each Crown, you will improve the lives of many cats. Paw on that!

Patrons 1

Nora Fridrichová - patron

Patronkou sbírky je novinářka Nora Fridrichová.

356 donations

200 Kč — Olga Záhorbenská 2 years ago

“Děkuji co pro zvířátka děláte. Až to bude jen trochu možné, vezmu si kočičku z útulku.”
252 Kč — Lea 3 years ago

777 Kč — Anonymous donor 3 years ago

5 000 Kč — Anonymous donor 3 years ago

373 Kč — Anonymous donor 3 years ago

“Děkuji za péči o kočičky ”
300 Kč — Monika Sopuchová 3 years ago

“Kočky - super”
500 Kč — Václav 3 years ago

2 350 Kč — Anonymous donor 3 years ago

374 Kč — Anonymous donor 3 years ago

374 Kč — Anonymous donor 3 years ago