Hope for a new life for Martínk

STŘÍBRO / Organizer: Pavla Sedláčková zc.manzes@444alemarak

{}
0 %

Hope for a new life for Martínk

Amount raised 4 259 Kč of 200 000 Kč goal
Left -187 days
2 % z původního cíle
The campaign has ended 02. June 2023

Help by sharing

Little Martínek did not have it easy from the beginning of his arrival in the world. Unfortunately, there were complications during the birth and Martínek was completely without oxygen for some time after birth. As a result, Martínek's brain was damaged and he is now diagnosed as low-functioning autistic, with moderate mental retardation and ADHD. Martínek also has problems with hyperactivity and overall, at 8 years old, doctors say he is at the level of a 3-year-old. Despite the fact that communication with Martínek is very challenging, he is a sensitive, cheerful and empathetic little boy. Now he and his family have a chance for a better life. Thank you in advance for any contribution! It will help us a lot.

.Who will we help?

 Martínk is currently 8 years old. He cannot attend a normal school due to his health condition. He now attends a special school where he is assisted by an assistant. His parents try to work with him as much as possible every day. However, no significant progress has been made to date and Martínek is mentally stuck at the level of a 2-3 year old child. He hardly speaks and is dependent on his parents' constant care. Unfortunately, with the diagnosis Martinek has, it is quite clear that this will always be the case. Despite this unforgiving diagnosis, however, hope has dawned for the family, and especially for Martinek himself. The doctor treating little Martínk came up with a proposal for experimental treatment with umbilical cord blood. However, Martínek did not have this blood taken after birth, so the family turned to donor banks in the Czech Republic and abroad. Fortune smiled on the family when a clinic in the Netherlands listed Martinek as a suitable candidate for treatment with special stem cells from cord blood to help and replace dead brain cells with new ones. However, this treatment is not covered by insurance and is very costly. The family was originally supposed to be helped by Martínk's grandfather, but he tragically died suddenly. Life is not sparing Martínk and his family, but they have not given up. In March this year they can start experimental treatment in the Netherlands! The treatment at the clinic alone will cost about 18 thousand euros.


The results from this treatment are miraculous and the whole family believes that it will help their Martin on his way to a better life!

What exactly will the money from this fundraiser be used for?

The money from this fundraiser will be used to pay for stem cell treatment at a clinic in the Netherlands. If more can be raised, these funds will be used for the follow-up rehabilitation that is necessary after this treatment.

Poslední naděje pro Martínka

15. 04. 2023

Stav Martínka se nelepší.

Poslední naděje pro Martínka

21. 03. 2023

Představení sbírky

Malý Martínek to neměl od začátku příchodu na svět vůbec jednoduché. Při porodu bohužel došlo ke komplikacím a Martínek byl nějakou dobu po porodu zcela bez kyslíku. Následkem toho byl Martínkův mozek poškozen a nyní je diagnostikován jako nízko funkční autista, má středně těžkou mentální retardaci a ADHD. Martínek má rovněž problémy s hyperaktivitou a celkově je ve svých 8 letech podle lékařů na úrovni 3letého dítěte. I přes to, že je komunikace s Martínkem velmi náročná, je to citlivý, veselý a empatický chlapeček. Nyní má on i jeho rodina šanci na lepší život. Předem děkujeme za jakýkoliv příspěvek! Moc nám to pomůže..Komu pomůžeme? Martínkovi je v současnosti 8 let. Do normální školy vzhledem ke svému zdravotnímu stavu chodit nemůže. Nyní dochází do speciální školy, kde se mu věnuje paní asistentka. Jeho rodiče se s ním snaží každý den co nejvíce pracovat. Nicméně do dnes nedošlo k žádnému výraznému posunu a Martínek se mentálně zasekl na úrovni 2–3letého dítěte. Téměř nemluví a je odkázán na nepřetržitou péči svých rodičů. Bohužel s diagnózou, kterou Martínek má je zcela jasné, že tomu tak bude už navždy. I přes tuto nemilosrdnou diagnózu ale rodině, a především samotnému Martínkovi, svitla naděje. Ošetřující lékař malého Martínka přišel s návrhem experimentální léčby pupečníkovou krví. Martínek však tuto krev odebranou po porodu neměl, a tak se rodina obrátila na dárcovské banky u nás a v zahraničí. Štěstí se na celou rodinu usmálo ve chvíli, kdy klinika v Nizozemsku zařadila Martínka jako vhodného kandidáta pro léčbu speciálními kmenovými buňkami z pupečníkové krve, která by měla pomoc a nahradito odumřelé mozkové buňky novými. Tuto léčbu však nehradí pojišťovna a je velmi finančně nákladná. Rodině měl původně pomoct Martínkův dědeček, který ale náhle tragicky zemřel. Život tedy Martínka a jeho rodinu ani trochu nešetří ale i tak to nevzdali. Již v březnu tohoto roku mohou nastoupit na experimentální léčbu do Nizozemska! Samotná léčba na klinice vyjde zhruba na 18 tisíc eur. Výsledky z této léčby jsou zázračné, a proto celá rodina věří, že i jejich Martínkovi pomůže na cestě k lepšímu životu!


12 donations

1 000 Kč — Anonymous donor 7 months ago

500 Kč — Anonymous donor 7 months ago

100 Kč — Anonymous donor 7 months ago

500 Kč — Anonymous donor 8 months ago

“🍀”
100 Kč — Anonymous donor 9 months ago

252 Kč — Anonymous donor 9 months ago

“Držím pěsti ♥️”
200 Kč — Anonymous donor 1 year ago

373 Kč — Anonymous donor 1 year ago

373 Kč — Anonymous donor 1 year ago

“Držíme palce Martínku”
500 Kč — Anonymous donor 1 year ago