Festival pro neslyšící ženy - "Jsem žena / bohyně!"

Praha / Organizer: SNN ČR, z.s. moc.liamg@ynezicisylsen

0 %

Festival pro neslyšící ženy - "Jsem žena / bohyně!"

Amount raised 101 463 Kč of 100 000 Kč goal
Left -802 days
101 % z původního cíle
The campaign has ended 18. March 2022

Help by sharing

Ve dnech 6. - 8.května 2022 pořádáme 1. festival pro ženy "Jsem žena / bohyně!". Rádi bychom, aby byl festival přínosný všem ženám a dívkám se sluchovým postižením.

Výtěžek sbírky použijeme na zaplacení provozních nákladů festivalu.

Konkrétně půjde o pořízení tlumočníků českého znakového jazyka, přepisovatelů simultánního přepisu pro nedoslýchavé a ohluchlé ženy, na zaplacení lektorů workshopů a přednášek a na základní technické zajištění celého festivalu.

Uskupení “Neslyšící ženy” pod záštitou Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s. vzniklo 2.12.2018 jako výstup z účasti na 1.Evropském fóru neslyšících žen, který organizovala španělská organizace neslyšících žen ve spolupráci s Evropskou unií neslyšícíh EUD (European Union of the Deaf) ve Valencii ve Španělsku. Na fórum byla pozvána zástupkyně Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., který je členem EUD, Mgr. Šárka Prokopiusová, která přizvala zástupkyni ASNEPu Pavlínu Spilkovou.

Od té doby pravidelně pořádáme přednášky a workshopy nejen pro ženy, ale i pro páry, spolupracujeme s příslušnými organizacemi jako např. Bílý kruh bezpečí, při případech domácího násilí a obětí trestných činů. Zázemí máme nejen v Praze, ale i v Brně, avšak s celorepublikovou působností díky moderním technologiím.

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s. hájí práva, potřeby a zájmy neslyšících a nedoslýchavých (dále osob se sluchovým postižením) a poskytuje sociální služby podle zákona o sociálních službách. Veškerá činnost SNN v ČR, z.s. je vyvíjena ve prospěch cílové skupiny sluchově postižených osob. Mezi jejími cíli je odstraňování informačních, komunikačních a integračních bariér prostřednictvím sociálního poradenství a tlumočnických služeb, a pomocí realizace programů zdravotní, sociální a pracovní rehabilitace pro sluchově postižené osoby všech věkových kategorií, členy i nečleny organizace.

Užitečné odkazy:

Poděkování

05. 09. 2022

My, Neslyšící ženy, bychom chtěly poděkovat všem dárcům, kteří nám přispěli na organizaci Festivalu "Jsem žena / bohyně!".


Do galerie jsme vložily fotky z festivalu, pokochejte se také.


Děkujeme!

Patrons 1

NF Propolis33 a Lilia Khousnoutdinová

Patronkou sbírky je Lilia Khousnoutdinová a Nadační fond Propolis33. Organizace násobí příspěvky zlatým řezem.

123 donations

NF Propolis33 a Lilia Khousnoutdinová donors sent amount 13 000 Kč.

NF Propolis33 a Lilia Khousnoutdinová increases every donation with the of the golden ratio, up to the total support of 13 000 Kč.

“Hodně úspěchů!!!”
252 Kč — Anonymous donor 2 years ago

1 725 Kč — 🧚🏾‍♀️ Love 🧚🏾‍♀️ 2 years ago

250 Kč — Alena M. 2 years ago

252 Kč — Anonymous donor 2 years ago

“Opět přispívám a ať ten festival se vydaří 😊😊😊”
500 Kč — Lucinka 2 years ago

“Pro Ženy sebevědomí ”
252 Kč — Marie 2 years ago

“at zeny rostou sve sebevedomi. ”
5 000 Kč — zboza 2 years ago

“Guapas”
373 Kč — Monika ze Spanelska 2 years ago

37 € — Catherine ZLATKOVIC 2 years ago

777 Kč — Anonymous donor 2 years ago