Doplacení automobilu pro Romana s roztroušenou sklerózou

Ústí nad Orlicí / Organizer: Roman Tobiška zc.tsop@thr

{}
0 %

Doplacení automobilu pro Romana s roztroušenou sklerózou

Amount raised 11 665 Kč of 499 000 Kč goal
Left -580 days
2 % z původního cíle
The campaign has ended 06. May 2022

Help by sharing

Dobrý den.

Omlouvám se, že "obtěžuji či zdržuji" a samozřejmě jak jinak, než když něco potřebuji :-) Vzhledem k mému zdravotnímu stavu a s ním bezprostředně spojenými omezenými pohybovými a výdělečnými možnostmi mi byl u organizace Konto Bariéry založen sponzorský podúčet. Cílem je shromáždění prostředků na koupi automobilu, který mi umožní zvýšit svou mobilitu a samostatnost. Chápu, že současná doba není z ekonomického pohledu zcela ideální. Pokud však máte možnost a vůli přispět, pomůžete mi se posunout blíže své vizi, o které píši níže, v části „Můj příběh“.

 

Svou prosbu směřuji nejen na instituci, ale i na Vaši dobrou vůli pomoci přímo konkrétní osobě. I částka v řádu stokorun má zásadní vliv v kontextu sumy těch, co mi již přispěli a je lidsky stále hodnotnější, než pomoc žádná. Cílová částka, vycházející ze současných cen je předběžně stanovena na 500 tis. Kč. Po více než jednom roce trvání sbírky se podařilo do dnešního dne shromáždit necelých 150 tis. Kč. (listopad 2021 – Nadace Agrofert 50 tis. Kč, Nadace The Kellner Family Foundation  50 tis. Kč, další dárci 45 tis. Kč)

 

V případě příspěvku na účet Konto Bariéry lze patnáct procent darované částky uplatnit jako odpočtovou složku z daňového základu jak právnické, tak fyzické osoby. Potřebné listiny pro zákonem stanovené vyúčtování vyhotoví a zdarma poskytne organizace Nadace Charty 77, která legitimizuje a zaštiťuje mou sbírku m.j. i důkladným prověřením zdravotního stavu – případné dotazy tohoto charakteru směřujte prosím přímo na p. Ivanu Růžičkovou -  viz „Podrobnosti o sbírce“, viz níže). Přispět lze i na můj soukromý účet (viz níže), tuto platbu však nelze uplatnit jako odpočet v daňovém základu.

Svou agendu v oslovování sponzorů a dárců si vedu sám a nemám v této záležitosti žádnou praxi, prosím proto o shovívavost. V případě jakýchkoliv nejasností mne prosím kontaktujte.. K jakýmkoli dalším Vašim nápadům jsem otevřený, vše je vždy jen o domluvě.

Děkuji za přečtení a přeji pohodové dny a i to nejdůležitější, zdraví.

                                      

Mgr. Bc. Roman Tobiška, Ústí nad Orlicí, tel. 604 373 595 

 

 

Podrobnosti o sbírce

 

Nadace Charty 77 | Konto Bariéry

Melantrichova 5, 110 00 Praha

T +420 224 225 092

ivana.ruzickova@bariery.cz

www.kontobariery.cz

Číslo účtu je  777777222/0800 vs. 200029 (variabilní symbol specifikuje vaši sbírku a je důležité ho vždy uvádět)

 

Účelem je úhrada nákladů spojených s pořízením automobilu. Sponzorský podúčet je otevřen pro získání finančních příspěvků poskytnutých sponzory, které si sám oslovuji. Sponzorům, kteří mne budou chtít podpořit a potřebují doklad pro uplatnění daňového zvýhodnění, bude po připsání daru na účet na vyžádání zaslána smlouva či potvrzení. Potvrzení tedy můžete získat po zaslání příspěvku na můj účet a následném vyplnění formuláře na www stránkách https://www.kontobariery.cz/O-nas/Danova-uznatelnost-daru. V případě vyššího příspěvku získáte návrh smlouvy kontaktováním p. Ivany Růžičkové přímo na email

Posledních deset dnů, poslední šance...

28. 03. 2022

Dobrý den. Sbírka se nezadržitelně blíží ke svému konci a stále věřím, že bude úspěšná i když je pozornost veřejnosti dočasně zaměřena jinam...

10 donations

1 221 Kč — Anonymous donor 2 years ago

511 Kč — Eliška Kloučková 2 years ago

“Drž se Romane!”
777 Kč — mirek 2 years ago

150 Kč — Anonymous donor 2 years ago

“At' vám to jezdí a daří se co nejlépe”
1 221 Kč — Anonymous donor 2 years ago

1 313 Kč — Jan Bureš 2 years ago

“Posílám a věřím že se najdou další ❤️”
373 Kč — Anonymous donor 2 years ago

5 000 Kč — Tomáš Goláň 2 years ago

1 000 Kč — Anonymous donor 2 years ago

99 Kč — Anonymous donor 2 years ago