Dejme prostor dobrovolníkům

České Budějovice / Organizer: Temperi, o.p.s. zc.bcirepmet@bcirepmet

{}
0 %

Dejme prostor dobrovolníkům

Amount raised 36 472 Kč of 242 000 Kč goal
Left -1123 days
15 % z původního cíle
The campaign has ended 30. April 2021

Help by sharing

Přátelství, prevence, pomoc, péče a podpora. Máte těchto 5P ve svém životě? Dobrovolníci z Českých Budějovic rozhodně ano! V rámci dobrovolnického programu Pět P navazují dospělí dobrovolníci kamarádský vztah s dítětem a věnují mu svůj čas. A to třeba v rámci doučování dětí s různým typem znevýhodnění.

Komplexní dobrovolnický program však k poskytování pomoci vyžaduje kromě nadšených dobrovolníků také potřebné zázemí. Výtěžek sbírky tedy bude sloužit k vytvoření vhodnějšího zázemí v podobě samostatné „klubovny“.

Finanční prostředky použijeme především k úhradě minimálně 2letého nájmu nových prostor, které budou patřit dobrovolníkům a dětem zapojeným do programu Pět P nebo do doučování, ale též pro společné akce, supervize dobrovolníků a výcviky nových zájemců o dobrovolnictví.

Ze sbírky bude pořízeno chybějící vybavení klubovny – hry a potřebný materiál pro kreativní a vzdělávací činnost. Současně budou uhrazeny další náklady spojené s dobrovolnickou činností – část mzdy koordinátorky dobrovolníků, psycholožky a supervizorky.

Jak program funguje?

Jedná se o sociálně preventivní program, který je určen pro děti a mladistvé nacházející se v náročné životní situací. Formou přátelského vztahu mezi dítětem a dobrovolníkem přispívá k podpoře dítěte, k jeho osobnostnímu rozvoji.

Dvojice se schází ve svém volném čase 1x týdně na 2–3 hodiny minimálně po dobu 1 roku. Cílem je kamarádství dítěte s dobrovolníkem a vše, co k tomu patří.

A pak je tu doučování. To probíhá nejčastěji v prostorách organizace, zpravidla 1x týdně 1–2 hodiny, a to formou „jeden na jednoho“. Cílem je především podpora dětí při získávání návyků k pravidelné školní přípravě a motivace k dalšímu vzdělávání. Do dobrovolnických aktivit každoročně zapojíme téměř 70 dobrovolníků, přičemž největší část se účastní právě programu Pět P.

Temperi, o.p.s.

Temperi, o.p.s. je nestátní nezisková organizace založená v roce 2012. Poskytuje sociálně akviziční služby pro rodiny s dětmi. Sociální pracovnice jsou rodičům nápomocné při řešení problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou, s hospodařením a zajištěním chodu domácnosti; při své práci se též zaměřují na vyhledávání ohrožených dětí. 

Poděkování

10. 05. 2021

Naše sbírka je u konce. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří na naše nové prostory pro Dobrovolníky přispěli. Velké díky také Znesnáze21 za možnost vedení sbírky. Vybralo se celkem 36 472 Kč a přesto, že jsme nedosáhli cíle, tyto peníze nám moc pomohou. Doufáme, že již brzy Vám budeme moci naše nové prostory představit 👍. Ještě jednou velké díky ❤

Patrons 3

FTV Prima a Prima Svět

Organizátorem sbírky je skupina Prima a komunitní projekt Prima SVĚT.

Milionář mezi námi

Sbírka je součástí pořadu Milionář mezi námi.

Lenka Hlavatá

Patronem sbírky je Lenka Hlavatá, výkonná ředitelka, spolumajitelka firmy Hlavatý & Partners Consulting Group.

35 donations

373 Kč — Anonymous donor 3 years ago

500 Kč — Renata Kocourková 3 years ago

1 000 Kč — Jana Říhová 3 years ago

“Ať se vám daří”
500 Kč — Jiří B 3 years ago

1 221 Kč — Anonymous donor 3 years ago

300 Kč — Anonymous donor 3 years ago

1 000 Kč — Martina Haišmanová 3 years ago

2 112 Kč — Břízovi 3 years ago

2 112 Kč — Anonymous donor 3 years ago

1 500 Kč — Anonymous donor 3 years ago

Discover more

Miloš je 15 let upoután na vozík. Přídáme mu na nový!
19 %

Miloš je 15 let upoután na vozík. Přídáme mu na nový!

David bojuje s následky úrazu: podpořme ho!
185 %

David bojuje s následky úrazu: podpořme ho!

Valinka po amputacích všech končetin bojuje dál! Podpořme statečnou dívku!
694 %

Valinka po amputacích všech končetin bojuje dál! Podpořme statečnou dívku!