125 %

Pro kolegu a kamaráda Vladimíra

Ďakujeme

Táto zbierka je už ukončená a nemožno na ňu prispievať.