Laskavost plodí laskavost


Společně s vámi rozesíláme poděkování a finanční podporu dobrovolníkům, kteří nezištně pomáhají kde se dá. 😊 Varování pro všechny čtenáře: Laskavost je nakažlivá! Dostala se nejen do našich domácností, ale také mezi spolky. Tady jsou příběhy pomoci napříč celým Českem... ať u v době koronaviru, při živelných pohromách nebo při ekologické havárii.


Dárci přispěli částkou 631 619 Kč 

Společně jsme ocenili 89 organizací a jednotlivců. 

70 dobrovolníků, kteří pomáhali v době koronaviru šitím roušek, výrobou dezinfekci či podporou seniorů
12 jednotek dobrovolných hasičů, kteří pomáhali při povodních
7 jednotek dobrovolných hasičů, kteří zasahovali u likvidace škod na řece Bečva

DĚKUJEME

Nadační fond pomoci a Nadace Karla Janečka