#1 dvanáctera pro úspěšné CSR. Ujasněte si, co chcete


Stejně jako u ostatních projektů je i v případě charity nebo CSR potřeba si na začátku říct, co od toho všeho vlastně očekáváme. Stanovte si proto cíle a priority. Ideálně krátkodobé a dlouhodobé.

Po chvíli googlování narazíte na stránky, kde se píše, že k hlavním přínosům firemní charity a CSR patří zvýšení prodeje a vylepšení firemního jména u veřejnosti. Ano, tyto efekty se skutečně zpravidla dostavují, ale ze zkušenosti víme, že pokud se stanou základním smyslem vašich charitativních aktivit, nemusí to fungovat (a pravděpodobně ani nebude)

Mnohem lepší cesta podle nás je, pokud se u vás ve společnosti rozhodnete pomáhat ostatním nebo se věnovat nějakému společensky odpovědnému tématu, protože je to zkrátka přirozené a patří to k fungování moderních firem. S tímto přístupem totiž máte skutečně volné ruce i mysl a můžete se do daných aktivit pustit naplno, s největším efektem pro příjemce pomoci nebo pro téma, na které chcete svými aktivitami upozornit. Postupně a nenásilně se pak dostaví i pozitivní efekty pro fungování firmy, a to jak z pohledu firemní kultury, tak vnímání ze strany veřejnosti.

I charitativní projekty mají své výzvy, obtížné a měřitelné cíle, jako je třeba zapojení kolegů, správný výběr a realizace aktivit nebo jejich komunikace dovnitř firmy i ven. Důležité je ale celkové nastavení projektu. Je lepší, když na začátku máme na papíře, že naším cílem je skutečně někomu pomoct, a nebudou nás ze spaní budit zlé sny, že se naše CSR aktivity ještě neprojevily na tržbách.