Vzácné druhy zvířat v ohrožení! Pomozte ochránit domov goril a slonů

Třinec / Organizer: Veronika Čermák Macková moc.liamg@64v.avokcam

0 %

Vzácné druhy zvířat v ohrožení! Pomozte ochránit domov goril a slonů

Amount raised 74 000 Kč of 200 000 Kč goal
Left -709 days
37 % z původního cíle
The campaign has ended 21. March 2022

Help by sharing

Čeští ochránci přírody bijí na poplach: Pytláctví je na vzestupu, pomozte nám chránit prales slonů a goril v Kongu!

Jejich afričtí kolegové, strážci přírody v Messok-Dja, bohužel nemají dostatek financí na pravidelné hlídky.

Důkladné a četné hlídky jsou pro ochranu vzácných druhů zvířat velmi zásadní a dokáží citelně omezit nekontrolovaný lov zvířat na maso i jiné tělesné části pro černý obchod.

Jediný pytlák totiž v Kongu během jedné cesty nastraží i 200 pastí a uloví desítky chráněných zvířat, jako jsou papoušci šedí, kančilové vodní nebo například úžasní luskouni. Ti jsou, kvůli silnému pytláckému tlaku i vysoké poptávce po jejich šupinách v Asii, nejvíce ilegálně pašovanými chráněnými savci na světě.

Pokud včas nezasáhnou strážci přírody, bude to stát životy dalších úžasných, ale i ohrožených druhů, jako dokumentují přiložené fotografie.

Takový pohled opravdu nahání hrůzu, smutek, a proto je nutné jednat a postavit se za ty, kteří se mohou dostat nad propast vyhynutí! Dejme společně neudržitelnému byznysu pašeráků a překupníků sbohem!

Jedna dvoutýdenní mise strážců schopných chránit vzácné území, čistit prales od pastí, zatýkat pytláky, ale i dokumentovat výskyt kriticky ohrožených slonů či goril a dalších, stojí zhruba 20.000 Kč. Naším cílem je prozatím zajistit alespoň 10 týdenních hlídek v pravidelném rytmu na rozlehlém, špatně dostupném hraničním území.

Podpořte prosím naše spolupracovníky, strážce divokých zvířat v rovníkové Africe, a staňte se přímo i vy ochránci vzácných ohrožených druhů!

Díky všem dárcům !!!

25. 03. 2022

Zdravíme a děkujeme všem, kteří se zapojili do naší sbírky!

-Jsem dojatá, že se v těchto těžkých časech našlo tolik ochotných dárců, kterým leží ochrana přírody ve vzdálené Africe na srdci. 
Spoustu dárců psalo, že doufají, že aspoň to málo co poslali pomůže. A já bych k tomu chtěla dodat, že pokud mnoho z nás udělá aspoň něco málo směrem k přírodě, můžeme společně dokázat něco velkého!

Veronika Čermák Macková, organizátroka sbírky

-Děkujeme vám, kteří jste přispěli k uskutečňování terénních hlídek v srdci konžského pralesa. Vaší pomoci si my i naši kolegové v terénu nesmírně ceníme. Má to smysl. Každá odstraněná past, každá zabavená puška, každý zadržený či odstrašený pytlák pomohou zachovat úchvatnou středoafrickou přírodu v takovém stavu, aby fungovala jako celek a aby dávala dlouhodobě i lidem možnost z ní uvědoměle čerpat.

Arthur F. Sniegon, Save-Elephants, z.s.

Patrons 1

Veronika Čermák Macková

The patron of this collection is actress Veronika Čermák Macková. 

164 donations

1 000 Kč — Nikola 2 years ago

1 026 Kč — Anonymous donor 2 years ago

700 Kč — Alenka a Faňulka 2 years ago

444 Kč — Maki 2 years ago

373 Kč — Anonymous donor 2 years ago

1 500 Kč — Anonymous donor 2 years ago

1 221 Kč — Petr 2 years ago

252 Kč — Monika 2 years ago

100 Kč — Anonymous donor 2 years ago

212 Kč — Anonymní dárce 2 years ago