Šance pro Ríšu. Léčba kmenovými buňkami

Most / Organizer: Monika Chloubová zc.manzes@anibuolhc.akinom

{}
0 %

Šance pro Ríšu. Léčba kmenovými buňkami

Amount raised 290 000 Kč of 250 000 Kč goal
Left -445 days
116 % z původního cíle
The campaign has ended 05. May 2023

Help by sharing

Jsem maminka samoživitelka, jejíž život se točí okolo mého milovaného syna Ríši. Ten bohužel ihned po porodu prodělal masivní krvácení do mozku. Od té doby začal kolotoč shánění informací o tom, jak mu zlepšit kvalitu života.

Synovi byla diagnostikována spastická forma dětské mozkové obrny – trpí ochrnutím všech 4 končetin, centrální zrakovou vadou a epilepsií.

V současné době se velmi snaží sedět sám. Také co se týče mentální stránky se velmi posunul dopředu. Mluvení mu zatím moc nejde, pořádně umí říkat jen jediné slovo a to HAF. Tak jako všechny tyhle dětičky i Ríša tráví spoustu času na fyzioterapiích. Minulý rok jsme k nim také přidali hipoterapii, díky které se synovi zpevnilo tělo.

V současné době nám byla doporučena léčba kmenovými buňkami na Slovenku. Léčba by měla pomoct a nahradit odumřelé mozkové buňky novými, které díky krvácení v mozku zanikly.


Tato experimentální léčba není hrazená zdravotní pojišťovnou, ale je to naše poslední naděje na synův výrazný posun v před, a proto vás prosíme o pomoc.Aplikace kmenových buněk

Při léčbě jsou používány mezenchymální kmenové buňky, které jsou multipotentní - tzv. buňky, které mají schopnost obnovit poškozené tkáně. Buňky jsou schopny se změnit na široké spektrum buněčných typů, proto jsou vhodnými kandidáty pro použití v regenerační medicíně a buněčné terapii. Aplikací buněk lze také pozorovat výrazné zlepšení mj. u pacientů s epileptickými záchvaty, dále zlepšení koncentrace a motoriky u dětí s DMO i u pacientů s neurologickým poškozením mozku.

Pro aplikaci jsou vhodné buňky z tuku, pupečníkové krve, tkáně. Jak často a v jaké frekvenci terapii podávat se určuje podle věku pacienta, diagnózy a celkového stavu pacienta. Alogenní buňky se získávají od dárců po narození děťátka – z pupečníkové krve a tkáně a následně jsou zpracovány a uchovávány v biobance.

Před aplikací je nutné absolvovat laboratorní vyšetření. Samotná aplikace a příprava trvá cca 4-5 hodin. První aplikace vyjde na 5 000 EURO a každá následná aplikace je 2 500 EURO. Zatím jsou pro Ríšu naplánovány 3 aplikace, které mu budou podány, jak v lokální anestézii do míchy tak nitrožilně.

Bohužel, jako samoživitelka po zaplacení všech terapií nejsem schopná na celou léčbu ušetřit, a tak vás prosím o pomoc se zaplacením této terapie, aby mohl syn i na dále dělat pokroky.

Děkuji.

1. aplikace kmenových buněk za námi

22. 09. 2023

Chtěla bych moc poděkovat všem, kteří se rozhodli přispět na synovo léčbu. Jen díky vaší pomoci mohl Ríša absolvoval 1. dávku a zvládl to skvěle.

Poděkování

24. 04. 2023

Strašně moc bych chtěla poděkovat všem dárcům, kteří se rozhodli podpořit mého syna. Ani sem nedoufala, že by se tak vysoká částka podařila vybrat. Když se vybere více peněz, budou použity na doplacení vozíku - 40 000,-

283 donations

“Ať vozík slouží Rišulko. 💪🍀 pb”
27 128 Kč — Anonymous donor 1 year ago

200 Kč — Anonymous donor 1 year ago

2 112 Kč — Ski Klíny 1 year ago

5 000 Kč — Anonymous donor 1 year ago

300 Kč — Anonymous donor 1 year ago

777 Kč — Anonymous donor 1 year ago

“Hodně síly a štěstí!”
100 Kč — Anonymous donor 1 year ago

1 221 Kč — Anonymous donor 1 year ago

252 Kč — Anonymous donor 1 year ago

“Moc Ríšovi přeji aby se léčba povedla.”
252 Kč — Honza 1 year ago