Rovný boj pro Báru a jejího chlapečka

Čtyřkoly / Organizer: Přátelé Báry a jejího chlapečka moc.liamg@jobynvororp

{}
0 %

Rovný boj pro Báru a jejího chlapečka

Amount raised 714 102 Kč of 250 000 Kč goal
Left -133 days
286 % z původního cíle
The campaign has ended 09. December 2023

Help by sharing

Okresní soud v Benešově, 17. července 2023

„… prosím, povstaňte! Poslyšte rozsudek jménem republiky! Nezletilý A. Š. se po dobu do rozvodu i po rozvodu svěřuje do péče otce. Matka je povinná přispívat na výživu nezletilého měsíčně 3000 korun…

… matce se ukládá pokuta ve výši 20.000 korun do 15 dnů od nabytí právní moci tohoto rozsudku…

… po celou dobu řízení matka prokázala, že není ochotná respektovat otce jako druhého rodiče a vychovatele jejich společného syna. Za této situace soud dospěl k závěru, že lepším vychovatelem pro nezletilého bude otec. Že má lepší výchovné předpoklady a především schopnost a ochotu dohodnout se s druhým rodičem o tom, jak výchova bude probíhat…

… soud si je vědom, že dítě potřebuje oba dva rodiče. Je na místě, aby soud stanovil styk matky s dítětem. Soud stanovil styk v kratších, ale častějších intervalech, neboť nezletilý je poměrně útlého věku a delší interval by rozhodně nebyl v jeho zájmu…“

Kojený dvouletý chlapeček přichází rozhodnutím soudu o svou milovanou maminku, svůj dosavadní domov. Protože je to v jeho zájmu. Říká soud. Protože matka po celou dobu řízení nerespektovala otce jako druhého rodiče. Říka soud.

Co říká chlapeček? Co říká matka? Co říkají všichni, kteří rozvodu a procesu svěřování do péče přihlížejí? Co říkají pediatři? Co říkají dětští psychologové a soudní znalci? Co říká Státní zastupitelství? 

To mě nezajímá… Říká soud. 

A snad i proto soud nařídí matce už v létě 2022 předávání plně kojeného ročního dítěte otci 3 x týdně na 6 hodin s tím, že si jej otec může odvézt desítky kilometrů daleko, odmítnout vzít s sebou odstříkané mléko, příkrm, na který je zvyklé, oblíbenou hračku, náhradní oblečení… Dítko se vrací dehydrované, nevyspalé, vyděšené, plačtivé, trvá den a noc a další den a noc, než se uklidní, aby vše muselo absolvovat znovu. Stačí jedno, dvě předání a dítě se při předávání vzpouzí. Nebrečí. Řve. Nedrží se mámy. Rve jí vlasy, řetízek, šaty, když si jej chce otec přenést do auta. Nechce pryč od mámy. A máma nechce, aby trpělo. 

Nepředává dítě ve smyslu soudního nařízení. Ale vyzývá otce, aby čas strávili společně, aby si syn zvykl. To ale otec nechce. Stejně tak nechtěl být s nimi, když se syn narodil. Nikdy s nimi nežil a ani se nepodílel na běžných výdajích s péčí o dítě spojených. Sňatek a porod během covidových restrikcí. Leccos se zdálo podivné, ale podivná byla doba. Návrh rozvodu ze strany matky rozpoutal soudní peklo.

Jo. Máma zlobila. Nepředávala dítě, jak soud řekl. Hledala a navrhovala jiné cesty, ne tak traumatizující. Společný čas. Pod dohledem odborníků. Nestěžovala si, ale otec ano. Intenzivně, vytrvale. Všude, kde to šlo. Na soudem nařízená předávání pravidelně volal policii.

…chci si ho odvézt nebo nic...

Strážníci viděli a slyšeli návrhy matky, ať jde otec dál a pohraje si se synkem u nich na dvorku jakkoliv dlouho bude chtít a zvykne-li si, mohou pak spolu odjet. Soud u toho nikdy nebyl. Ani OSPOD tam nebyl. A soud i OSPOD od stolu doporučují a nařizují, co je v zájmu dítěte.

Otec má lepší výchovné předpoklady. Říká soud. A proto je mu svěřeno dítě do péče navzdory tomu, že první dva roky života trávilo jen se svou maminkou a babičkou ve svém rodném domečku a otce nevidělo několik dlouhých měsíců, protože nechtěl hledat jinou cestu, jak s ním být, než ho dle rozhodnutí soudu popadnout a odvézt pryč brek nebrek, trauma netrauma.

A tady příběh končí. Mámě došly peníze na právníky, na všechno. Co měla ušetřené, utratila. Půjčila si, kde mohla. Prodala, co mohla, i ty nejmilejší věci. Svou harfu. Nemůže bojovat dál, už nemá prostředky. Ledaže by ostatní jen nepřihlíželi a pomohli jí vyrovnat síly. Protože protistrana finančně nestrádá. 

Podpořme rovný boj. Podpořme chlapečka. Podpořme jeho mámu. Potřebuje mámu. Skvělou mámu jako je Bára. Díky, za Vaše příspěvky.

Díky vám všem!!!

10. 04. 2024

Milí dárci,

více než půl roku uplynulo od zahájení sbírky. Velmi ráda a z celého srdce bych Vám poděkovala za Vaší obrovskou podporu, finanční i lidskou. Tolik si jí vážím. 

V době, kdy sbírka vznikla, byl vynesen rozsudek u OS Benešov, kde byl malý Bertík svěřen do péče otce a mě byly upraveny pouze styky. Toho otce, který záhy po narození Bertíka rodinu opustil. Soudkyně vyslovila ohledně péče předběžnou vykonatelnost, ohledně mých styků nikoliv. Neměla jsem žádný právní nástroj, jak otce přimět k tomu, aby mi malého dával. Byla jsem si jistá, že to dobrovolně plnit nebude, což pak on sám, když mu byl malý předán, následně potvrdil.

Po 2,5 letech, kdy maličký nebyl ani jednu noc bez maminky a stále se kojil, byl náhle předán otci. Následujících 2,5 měsíce mu otec zamezoval v kontaktu se mnou, mohli jsme se vidět jen za jeho přísného dozoru, po dětských koutcích v obchodních centrech… Ani na Vánoce ho otec domů nepustil. Jeho péči nahrazovali často  prarodiče z jeho strany, a to i v době, kdy byl malý nemocný nebo kdy byl otec dlouhých 18 dnů na turné v daleké Jižní Koreji.

V půlce ledna se konal dlouho očekávaný soud u Krajského soudu v Praze, kde se projednávalo naše odvolání. Soud stanovil předběžným opatřením mé styky s maličkým a jednání odročil. Maličký je ale stále v péči otce, já platím otci výživné, ač máme nyní malého téměř stejný počet dnů. 

Bertíčka vyzvedávám u otce, musím hradit pohonné hmoty, protože se otec odstěhoval do blízkosti svých rodičů, cca 55 km od našeho bydliště. 

Bertíček se ale koncem ledna konečně dostal do svého domova, kde dva a půl roku žil. Nyní po 2-3 dnech pendluje mezi mnou a otcem a často mezi mnou a matkou otce, která jeho péči stále supluje. Pro Bertíka je to celé velmi náročné… V  necelých třech letech nechápe, proč musí stále odjíždět. 

Otec a jeho rodina na mne podali za posledních půl roku několik dalších trestních oznámení a žalobu na ochranu osobnosti, kde po mne otec požaduje 1 milion korun za informace, které jsem v pro mě nejhorších chvílích zveřejnila na sociálních sítích. Právníci otce poslali i mnoha dalším lidem, kteří nám pomáhají a kteří se postavili za šťastný život Bertíka předžalobní výzvy s tím, že se také dožaduje omluvy či finanční satisfakce. Těžkostmi si díky nim prošla a stále prochází i nadace Znesnáze 21, která nám umožnila tuto sbírku. 

Bez jejich a především Vaší pomoci bych sebe, ale především Bertíka, právní cestou bránit nemohla. My se ale nevzdáváme.

Jak jsem již uvedla, soudní spor o úpravu péče o nezletilého je velmi finančně náročný. Jedná se o komplikovaný případ, kdy na základě exekuce dítěte a dle našeho názoru nesprávného vyslovění předběžné vykonatelnosti výroku o svěření Bertíka do péče otce bylo nezbytné podat řadu dalších písemných podání a návrhů. Odvolání na rozhodnutí soudu, kterým byla exekuce dvouapůletého dítěte nařízena, bylo krajským soudem zamítnuto. Zbývá mi tedy jediná možnost: obrátit se na Ústavní soud a případně i na Evropský soud pro lidská práva. Nechci, aby se podobná situace, kdy je dítě odvlečeno za přítomnosti policie a soudního exekutora děla i dalším dětem, pokud jde záležitost vyřešit citlivě. Bohužel mám před sebou i další řízení, žalobu o ochranu osobnosti, přestupková řízení, stále nebylo dokončeno trestní řízení v naší věci. Mým cílem je zajistit co nejlepší podmínky pro Bertíčka, aby mohl zažívat klidné a spokojené dětství. Jsme však přesvědčena, že dosažení takového rozhodnutí pomůže i dalším dětem a maminkám, které ve snaze chránit své děti musí čelit i současnému systému, který právům dětí nakloněn není. Bez kvalitní právní pomoci, která je bohužel finančně náročná, však tohoto cíle dosáhnout nemohu.

Děkuji vám všem ještě jednou za vaší velikou podporu. Nesmírně si jí vážím. V současné chvíli je tato sbírka vyčerpána. Pokud budu moci uhradit s vaší pomocí další právní služby, moc nám to pomůže.

Věřím, že vše nakonec dopadne tak, jak má a malý Bertík bude spokojený a šťastný.

Barbora

Obrovské poděkování všem a pár slov k posledním dnům...

16. 08. 2023

Krásný dobrý den všem dárcům a lidem se srdcem na pravém místě,

Bára souhlasila s uveřejněním svého příběhu jako precedence, aby dala najevo dalším maminkám, že v tom nejsou samy. Jít takto s kůží na trh nebylo vůbec jednoduché, ale pro syna jí to za to stojí.

Příběh je svým způsobem kontroverzní a Bára je z výsledků dosavadního snažení nejen v šoku, ale i bez dalších prostředků, aby obratem mohla platit právníky a s jejich pomocí psát odvolání, bojovat o svého synka, protože rozhodnutí soudu prostě za nás není v pořádku. Prostě není. MY – její blízcí, přátelé i širší veřejnost celý případ sledujeme už rok, a proto je přirozené, že se ji v tuto chvíli snažíme podržet vyhlášením sbírky. Vybídnuli jsme veřejnost k podpoření Báry spolu s námi dle svých možností ­– dobrovolně libovolnou částkou… do-bro-vol-ně! Osobně nejen Bára, ale i my jsme již také vyčerpali větší finanční možnosti podpory, a tak jsme požádali znesnáze21 i veřejnost o pomoc. Všem, kdo se této vlny pomoci účastní nesmírně z celého srdce děkujeme.

S tím se samozřejmě pojí bohužel i to, že se určití jedinci snaží danou věc zlehčovat a my čelíme nařknutím i řadě urážkám z různých stran. Chápeme, že některým překrouceným tvrzením je také snadné uvěřit.

Na základě toho chceme proto pár věcí uvést na pravou míru, aby vše bylo transparentní a naši podporovatelé nenabyli dojmu, že před nimi má Bára co skrývat, nebo že něco skrývá úmyslně.

Nejvíce rezonuje tvrzení Báry, že již nemá co prodat, při tom je v katastru nemovitostí vedena jako majitelka několika parcel. Tak se na majetek Báry podívejme.

1.         Dřevěná chaloupka na Merklově v původním stavu postavená v roce 1876, prarodiče jí koupili, v roce 1947, to byla maminka Báry ještě na houbách... Žádná zásadní rekonstrukce se zde nekonala, dokládáme fotografie.

2.         Rodinný domek ve Čtyřkolech. Pořízený v roce 2003. Báře bylo 15…

Jak k „majetkům“ přišla? Pohřbila tatínka. A její 3 sourozenci a maminka se v dědickém řízení vzdali podílu ve prospěch Báry. Ta se zavázala, že maminku v rodinném domečku doopatruje a chatička v Jizerkách bude nadále sloužit celé rodině. Jak tomu odjakživa bylo.

Další údajnou nesrovnalostí je fakt, že je Bára jednatelkou prosperující firmy Arpeggio. To je pravda. Je pouze jednatelkou, avšak NE MAJITELKOU. Jednatelskou židli, práci a zodpovědnost s touto rolí spojenou má bez honoráře. Proč? Protože si na oplátku může půjčit harfu na koncert nebo auto… Někteří lidé také o tomto zapůjčeném automobilu tvrdí, že je jejím majetkem, i to je ale mylná a poplašná zpráva.

Za poslední rok si Bára vzala 4 úvěry, aby mohla platit právníky. To také doložila... A řádně je splácí. Výlohy na další soudní řízení a právníky budou pravděpodobně přesahovat dokonce i výši této sbírky.

Opravdu je sbírka neopodstatněná?

Nezapomínejme, že tam někde uprostřed je chlapeček, kterému „v jeho zájmu“ soud bere ze dne na den mámu a jeho dosavadní domov… mimochodem přesně ten, jehož majitelkou je Bára…

Přátelé Báry a jejího chlapečka

Patrons 1

Ester Janečková

Patronem sbírky je Ester Janečková.

1452 donations

“Milá Barunko, Váš příběh mě velmi zasáhl, budu se za Vás modlit, aby se syn vrátil do Vašich rukou. Chlapec potřebuje do 6 let matku. Ať máte dobré právníky. ”
1 221 Kč — Irena 5 months ago

“Aby se Bertik dostal ze sparu (nejspise narcisticke) babicky, ktera si asi za kazdou cenu chce vychovat jeste jedno dite, bez ohledu na to, co mu tim zpusobi.”
373 Kč — Anonymous donor 5 months ago

“At uz je Bertik konecne v bezpeci a v klidu u sve maminky❤️ ”
1 221 Kč — Veronika 5 months ago

“Každý večer při kojení mé holčičky si vzpomenu na Bertíka a posílám mu sílu to zvládnout bez maminky, je mi z toho smutno 💔, je to zločin odtrhnout dítě od mámy”
321 Kč — Taky maminka 5 months ago

“Vase odvaha a laska jsou neskutecnou inspiraci pro vsechny. Verim, ze pro Vas i syna dopadne vse v poradku. ”
373 Kč — Anonymous donor 5 months ago

777 Kč — Anonymous donor 5 months ago

500 Kč — Anonymous donor 5 months ago

“Držte se!!!!”
273 Kč — Anonymous donor 5 months ago

373 Kč — Anonymous donor 5 months ago

333 Kč — Anonymous donor 5 months ago