Restart pro děti z dětského domova po lockdownu

Vrbno pod Pradědem / Organizer: Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p. Pradědem zc.icomopfn@ofni

{}
0 %

Restart pro děti z dětského domova po lockdownu

Amount raised 30 000 Kč of 78 000 Kč goal
Left -719 days
38 % z původního cíle
The campaign has ended 30. June 2022

Help by sharing

 Vážení přátelé, zažili jsme nejhorší dva a půl roku v našem dětském domově. Lockdowny zanechaly v dětech nesmazatelnou, a hlavně nedobrou stopu, se kterou se snažíme vyrovnat. Jde to ovšem velmi těžce. Děti z dětského domova mají za sebou mnohdy až neuvěřitelné osudy, fyzická a zejména i psychická strádání. Lockdowny je velmi nepříznivě ovlivnily, stejně jako separace od jiných vrstevníků či nemožnost osobních kontaktů s rodinnými příslušníky.

 V dětských domovech jsme se museli v době krize spolehnout jen na sebe. Věřte, že ukočírovat provoz a děti, o které se rodiče nechtěli, neuměli či nemohli postarat, bylo velmi obtížné. 

Distanční výuku děti zvládly, ovšem vysledovali jsme u nich veškerá negativa, která jsou s distanční výukou spojena. Přitom umístění dítěte do dětského domova znamená už tak zásah do jeho psychiky.

Děti se díky omezením staly emočně frustrované, ztratily motivaci k čemukoliv. Proto potřebujeme v letošním roce děti dostat mimo „dětský domov“ na tábory, výlety, zážitkové pobyty, abychom jim pomohli udělat restart do běžného a normálního života. Potřebujeme k tomu Vaši pomoc.

Děti přišly díky karanténám o zájmové aktivity, žili jsme vlastně jen uvnitř objektu. Je nám líto, že jsme byli nuceni dětem, které díky svým osudům potřebují zvýšenou péči, omezit díky pandemiím to, co potřebují nejvíce – kontakt s okolím, se zbytkem své rodiny, volnočasové aktivity, sport apod. Rád Vás uvítám i v našem zařízení.

Vzhledem k povaze této pandemie se úloha dětského domova upnula pouze k distanční výuce. Hygienická stanice uzavřela objekt, přičemž děti se soustředily převážně na plnění domácí přípravy a vzdělávání jako takové. My museli nakoupit nové počítače pro distanční výuku, zvýšit finance na ochranné prostředky či dezinfekci proti COVID-19 pro děti a zaměstnance.

Pracovníci naší organizace se postavili ke koronakrizi čelem. Právě oni nahrazují rodiče, starají se o svěřené děti vlastně čtyřiadvacet hodin denně. Téměř dva a půl roku jsou s dětmi pouze v budově dětského domova.

Přišlo k nám podstatně dost nových dětí předškolního věku, proto potřebujeme uzpůsobit nově prostředí. Teď začínáme tzv. na zelené louce a potřebujeme Vaši pomoc.

Potřebujeme nutně obnovit mobiliář zařízení. Prostory dětského domova, hlavně pokoje a chodby, byly rok používány v provozu 24/7. Provoz v této době byl velmi náročný a musíme se teď postarat o jejich pořádnou obnovu.

Zřizovatel nám hodně pomohl, ale pro realizaci potřebných obnov musíme hledat pomoc i dál. Bez Vaší finanční pomoci restart bohužel neuskutečníme.

Děkujeme za úsměv v očích našich dětí.

Mgr. Jan Vavřík, ředitel Dětského domova ve Vrbně pod Pradědem

18 donations

1 221 Kč — Anonymous donor 2 years ago

“Ať se obnova podaří! :) ”
500 Kč — NH 2 years ago

100 Kč — Anonymous donor 2 years ago

5 000 Kč — Anonymous donor 2 years ago

2 112 Kč — Rostislav Srostlík 2 years ago

2 000 Kč — Pavel a Markéta Kamenští 2 years ago

“David Piják - Karlovice”
2 000 Kč — fa. Zdeněk Kotora 2 years ago

252 Kč — Anonymous donor 2 years ago