Pomozte těm, co pečují na Ukrajině, důstojně pečovat!

Daleké Dušníky / Organizer: Vita melior z. s. zc.roilemativ@ofni

{}
0 %

Pomozte těm, co pečují na Ukrajině, důstojně pečovat!

Amount raised 30 000 Kč of 30 000 Kč goal
Left -711 days
100 % z původního cíle
The campaign has ended 17. June 2022

Help by sharing

Inkontinenční pomůcky pro ležící seniory a tělesně i mentálně postižené klienty na Ukrajině.

Už jenom málokdo si pamatuje, jak se pečovalo o ležící bez nepropustných plenkových kalhot a mycí pěny. Dnes už naštěstí máme důstojnější možnosti.

V ČR jsou pleny hrazeny pojišťovnou. Můžeme být nespokojeni s množstvím plen, které je hrazeno i s dalšími aspekty podpory péče o naše seniory a postižené, kteří jsou upoutaní na lůžku, ale tuto podporu máme, na Ukrajině se jí nedostává.

 Naše sbírka je vyhlášena na pomoc ústavům a nemajetným rodinám pečujícím v domácím prostředí o své nemobilní příbuzné. Ležící babičku, dědečka nebo ležící mentálně i fyzicky hendikepované blízké. Pomozte nám pro ně tyto potřeby zajistit.

 Příjemcem pomoci bude vždy jednotlivec, kterému se nedostává jednorázových hygienických pomůcek k řešení inkontinence.

Charitativní pomoc na Ukrajině je organizovaná společně s neformální skupinou Boží milost. Již roky touto činností na Ukrajině pomáháme. Bezprecedentní agresí a válkou se situace rodin pochopitelně zhoršuje. Jedná se o nejvíce opomíjené potřebné, někdy dost daleko od center, kam se bude převážně distribuovat pomoc.

 Pomoc je distribuována především na ukrajinském venkově a také pro některé stacionární sociální služby v oblasti Podkarpatské Rusi.

 Děkujeme Vám, že nám pomůžete zajistit pro ně důstojné podmínky.

23 donations

8 562 Kč — Anonymous donor 2 years ago

500 Kč — Anonymous donor 2 years ago

“Pomáhat těm, kdo nemají možnost se sami o sebe postarat, patří k základním principům slušné společnosti.”
1 000 Kč — Anonymous donor 2 years ago

4 000 Kč — Anonymous donor 2 years ago

“Podporuji Vaši potřebnou práci pro nemocné a staré. Většinou se na ně zapomína.”
1 484 Kč — Anonymous donor 2 years ago

2 000 Kč — Anonymous donor 2 years ago

500 Kč — Anonymous donor 2 years ago

100 Kč — Anonymous donor 2 years ago

300 Kč — Kateřina Jandová 2 years ago

1 000 Kč — Apolena 2 years ago