Pomozte nám zaplatit osobní asistenty na odlehčovací tábor

Plzeň / Organizer: David a Goliáš z.s. zc.liame@vmi

{}
0 %

Pomozte nám zaplatit osobní asistenty na odlehčovací tábor

Amount raised 49 358 Kč of 70 000 Kč goal
Left -251 days
71 % z původního cíle
The campaign has ended 13. August 2023

Help by sharing

Jsme zapsaný spolek DAVID A GOLIÁŠ, který sdružuje rodiče těžce postižených dětí a mladistvých z Plzně a blízkého okolí. Děti mají kombinované postižení fyzické i mentální,  všechny jsou nechodící. Ve své činnosti se zaměřujeme zejména na  setkávání rodin, vyměňujeme si zkušenosti a poznatky,  podnikáme společné výlety. V poslední době vnímáme naléhavou potřebu pečujících rodičů si oddychnout. Rodiče začínají trápit různé zdravotní problémy a pociťují velké fyzické i psychické vyčerpání, které s sebou přináší dlouhodobá péče o své blízké.

    Rozhodli jsme se proto v srpnu uskutečnit týdenní odlehčovací pobyt pro handicapované děti a mladistvé. Tento pobyt se uskuteční ve spolupráci se zařízením Exodus Třemošná a o postižené děti by se zde starali osobní asistenti.  Jedná se o nepřetržitou péči 24 hodin, kdy i v noci je třeba děti polohovat, či jim podávat léky. Někteří z nich mají epileptické záchvaty. Proto bude z tohoto důvodu nutná i přítomnost pečovatele se zdravotním vzděláním. Chtěli bychom, aby si naše "dospělé děti" užily týden táborových aktivit, je po ně připraven bohatý program- canisterapie,  hipoterapie , zábavné činnosti, procházky venku, opékání špekáčků, návštěva blízké zvířecí farmy, muzikoterapie a v neposlední řadě bude zajištěna i potřebná rehabilitace.

      Potřebovali bychom uhradit odměny pro osobní asistenty a dále náklady spojené s jejich ubytováním a stravováním. Jsme přesvědčeni, že odlehčovací pobyt velice pomůže několika rodinám odpočinout si a načerpat nové psychické i fyzické síly pro další péči o jejich těžce postižené děti.

     Pevně věříme a doufáme, že nám pomůžete podpořit dobrou věc.

Poděkování dárcům

15. 08. 2023

Chtěli bychom velice poděkovat všem dárcům s dobrým srdcem za finanční příspěvek, který nám věnovali a podpořili tím naši sbírku. I když se nepodařilo vybrat cílovou částku, i tak se odlehčovací pobyt uskuteční.  Díky Vám si bude moci několik maminek odpočinout a zapomenout tak alespoň na chvilku na každodenní péči a starosti, které přináší život s těžce postiženým členem rodiny.

Ještě jednou moc děkujeme a velice si vážíme Vaší pomoci!!!

Za zapsaný spolek DAVID A GOLIÁŠ Plzeň - koordinátorka projektu ing. I.Brunátová 

43 donations

“Hodně zdaru i darů.”
2 112 Kč — Anonymous donor 8 months ago

373 Kč — Anonymous donor 8 months ago

1 221 Kč — Anonymous donor 8 months ago

2 112 Kč — Anonymous donor 8 months ago

1 221 Kč — Anonymous donor 8 months ago

2 121 Kč — Anonymous donor 8 months ago

373 Kč — Anonymous donor 8 months ago

2 112 Kč — Anonymous donor 8 months ago

“Pro Ivu a její Marušku.”
1 000 Kč — Mirka 9 months ago

2 000 Kč — Anonymous donor 9 months ago