Pomoc pro opuštěnou seniorku Marii

Pardubice, Seč / Organizer: Domov seniorů Seč, s.r.o. zc.cessd@1inlaicos

{}
0 %

Pomoc pro opuštěnou seniorku Marii

Amount raised 63 230 Kč of 50 000 Kč goal
Left -1047 days
126 % z původního cíle
The campaign has ended 13. April 2021

Help by sharing

Paní Marie (86) je od roku 2016 klientkou naší sociální pobytové služby Domov seniorů Seč. Do zařízení ji umístili dva synové, o které se celý život starala a pomáhala jim a kteří slíbili, že mamince budou přispívat na pobyt. Svůj slib ale nesplnili a paní Marie tak bez pomoci druhých bude muset opustit místo, které se stalo jejím domovem.

Paní Marie si hradí část měsíční úhrady za pobyt a stravu v zařízení v souladu se zákonem o sociálních službách, kdy jí zůstává 15 % z penze. Tato zbývající částka jí sotva stačí na léky, kadeřníka, pedikúru, pořízení naslouchadla...

Jeden ze synů maminku nenavštěvoval ani nejevil zájem od začátku. Během loňského roku přestal jevit zájem i druhý syn a navíc oznámil, že mamince již nebude ani přispívat na pobyt.

Paní Marii chybí 4.900 Kč/měsíčně k tomu, aby mohla žít tam, kde je zvyklá. Pomozte prosím a přispějte, aby mohla zůstat i nadále „DOMA“.

Poděkování za pomoc opuštěné seniorce paní Marii.

31. 03. 2021

Děkujeme všem, kteří přispěli a podíleli se na vybrané částce. Chtěli bychom také poděkovat i těm, kteří poslali paní Marii pozdravy a dárky. Paní Marie má velkou radost a vše si užívá. Ještě jednou velké díky.


124 donations

300 Kč — Anonymous donor 3 years ago

“máme vás rádi”
400 Kč — Anonymous donor 3 years ago

“Pro paní Marii, aby mohla zůstat tam kde ji je nejlíp. ”
500 Kč — Anna Šindelářová 3 years ago

500 Kč — Anna 3 years ago

121 Kč — Anonymous donor 3 years ago

2 000 Kč — Jaroslav Semerád 3 years ago

“Je hezké co pro ni děláte. Hřeje mě to u srdce. ”
121 Kč — Aneta Jírová 3 years ago

“Ať se Vám daří co nejlépe, hodně zdraví 😘”
373 Kč — Monča 3 years ago

373 Kč — Anonymous donor 3 years ago

“Hodně štěstí🍀”
777 Kč — Anonymous donor 3 years ago

Discover more

Zastavme touhu po NESMYSLNÉ DOKONALOSTI: Podpořme pacienty s PPP!
0 %

Zastavme touhu po NESMYSLNÉ DOKONALOSTI: Podpořme pacienty s PPP!

Cesta ke koním pro mamku Věrku s bionickou protézou
14 %

Cesta ke koním pro mamku Věrku s bionickou protézou

No good deed goes unpunished
27 %

No good deed goes unpunished