Podpořte s námi projekt Odpočatá máma!

celá ČR / Organizer: Světlo autismu, z.ú. zc.manzes@avohcudakeinex

{}
0 %

Podpořte s námi projekt Odpočatá máma!

Amount raised 2 746 Kč of 150 000 Kč goal
Left 332 days
2 % z původního cíle
The campaign has ended 31. December 2023

Help by sharing

Odpočatá máma

Motto: „Všem lidem prospívá dopřát čas od času duši uvolnění. Odpočinek totiž obnovuje životní sílu.. “

Seneca, římský filozof - 4 - 65 př.

Rodiny s dětmi s ohroženým vývojem, kam spadají všechny formy poruch autistického spektra, Downův syndrom, Aspergerův syndrom, vývojové dysfázie a mnoho dalších, jsou vystaveny enormní zátěži. Jde především o 24hodinovou péči o postižené dítě, zvládání nároků, které na rodinu klade současná společnost včetně zhoršující se ekonomicko-sociální situace a, v neposlední řadě také seberegenerace sil samotných rodičů, na kterou rodinám nezbývají síly a často ani prostředky. Samostatnou kapitolou je zhoršená možnost definování času, který by rodič měl strávit péčí o sebe sama, a to z toho důvodu, že na tuto dobu je nutno zajistit dohled nad dítětem.

Samozřejmě existují různé odlehčovací a obdobné služby, ale ty mají pevně stanovenou pracovní dobu, což je, s ohledem na osoby, které se této náročné činnosti věnují, naprosto správný postup. Nelze očekávat, že náročný úkol pomoci rodinám s dětmi s ohroženým vývojem na sebe převezme stát, resp. jím podporovaný systém sociálních služeb. Ten plní jiná zadání a je dobře, že je jeho síť široce rozprostřena. Sítě však mají oka, a ta je nutno, ve spolupráci rodiny, státu, neziskových organizací a podporovatelů zacelit tak, aby byl život rodiny s postiženými dětmi, kde – ve velkém množství případů – nechybí ani zdraví sourozenci, byl vyvážený a poklidný.

Jestliže společnosti přijímá jako úzus nutnost pomoci svým slabším členům, což je, mimo jiné deklarováno i právním řádem a právně závaznými listinami, pak tedy její úkol nekončí zajištěním zdravotního a sociálního dozoru, ale měla by rodině podat pomocnou ruku i v situacích, které, na první pohled, neburcují, ale jejichž podcenění může mít pro společnost nedozírné následky.

Co nám tedy chybí, je dostupná hlídací péče pro postižené děti v nestandardních časech. Je zajisté možno přít se o to, zda je nutné, aby rodič odešel v 18.00 hodin např. na lekci jógy nebo na společnou večeři s partnerem, na stranu druhou je však nepopiratelným faktem, že ani rodiče nejsou perpeta mobile schopna vykonávat činnost bez nutnosti odpočinku.

A pokud se stane, že se rodič zhroutí – kdo se o dítě postará pak?

Světlo autismu chce těmto situacím předejít. Přeje si, aby měly maminky a tatínkové (potažmo další členové rodiny, kteří vykonávají pravidelnou péči o postižené dítě) možnost věnovat se chvíli sami sobě. Zároveň jim chceme dát jistotu, že v té době bude o dítě dobře postaráno. Náš projekt chce svou péčí obejmout celou rodinu a vytvořit tak podmínky pro její klidné a pohodové fungování. Problémů a potíží je kolem nás víc než dost a my potřebujeme silné rodiny. Rodiny, které budou soudržné, rodiny, které budou schopny problémům čelit.

Projekt „Odpočatá máma“, který zahrnuje:

-       Službu asistentů po dobu nepřítomnosti rodičů z důvodu naplnění vlastních relaxačních potřeb

-       Relaxační workshopy pro rodiče postižených dětí

-       Terapeutické hry pro děti

-       Muzikoterapie pro děti i rodiče

-       Společné muzikoterapie pro celé rodiny

-       Edukativně-terapeutické výlety pro rodiny s dětmi


Pečeme cukroví

15. 12. 2022

Naše Barunka už je velká slečna a ráda mamince pomáhá. Nemůže proto chybět ani u pečení cukroví! Šikulka Barunka peče nejraději perníčky, které voní skořicí, badyánem a hlavně - Vánocemi! Ptáte se, co ji baví nejvíce? Samozřejmě, ochutnávání! :-)

Pomoc, odkud ji nečekáme

23. 11. 2022

Davídek je nemocný. A to není u chlapce, který trpí hlubokou poruchou autistického spektra v kombinaci s dalšími onemocněními, vůbec nic jednoduchého. Maminka se stará ve dne, v noci a pomalu jí ubývá sil. Našel se však zdatný pomocník! Psík Laki, který je Davídkovým velkým kamarádem a pomocníkem, si vzal na starost dohled nad nemocným. Nehne se od něj na krok a když Davídek něco potřebuje, oznámí to Laki starostlivým štěknutím.

Každý z nás potřebuje občas pomoci a naše mámy nejvíc. Děkujeme Vám, že nás podpoříte darem v této sbírce.

3 donations

“Díky za to, co děláte.”
2 000 Kč — Tom 1 month ago

“<3 <3 <3 ”
373 Kč — Anonymous donor 2 months ago

373 Kč — Anonymous donor 2 months ago