Podpořte radost dětí ze vzdělávání!

Ostrava / Organizer: DomečkOV, z.s. zc.vokcemodck@tkatnok

{}
0 %

Podpořte radost dětí ze vzdělávání!

Amount raised 0 Kč of 150 000 Kč goal
Left -3 days
0 % z původního cíle
The campaign has ended 19. February 2024

Help by sharing

Jsme komunitní škola Domečkov, z.s., kde se vzdělávání stává inspirativním dobrodružstvím pro každého žáka.

Hlavní myšlenkou našeho projektu je nejen vzdělávání dětí, ale také rozvoj komunitního života a sdružování rodin stejného smýšlení.

Naše škola je místem pro děti od 1. do 9. třídy, kde se formuje budoucnost a kde se žáci učí nejen teorii, ale také rozvíjejí své praktické dovednosti, osobní hodnoty, zejména vztah ke komunitě a k přírodě. Naši průvodci ve vzdělávání zohledňují individualitu každého dítěte, jeho potřeby i rytmus. Vzdělávání probíhá co nejpřirozenějším způsobem, a to bez prvků soutěživosti a vzájemného porovnávání.

Naší největší prioritou jsou děti. Jsme místem, kde se scházíme i mimo výuku v rámci propojování komunity.

Projekt komunitní školy DomečkOV je neziskový. Celý je hrazen z příspěvků rodičů. V současných prostorách naší školy poskytujeme vzdělání pro děti od 1. do 9. třídy.

Naše školní prostředí není pouze o klasické učebně, ale nabízíme také odpočívárnu a hernu v podkroví, kde se děti mohou uvolnit a projevit svou kreativitu.

Součástí naší školy je také zahrada, která slouží nejen k sportovnímu vyžití, ale také k pěstování ovoce a zeleniny, včetně skleníku, kde se vytváří propojení s přírodou a základy ekologické výchovy.

Naše iniciativa zahrnuje také péči o naši malou školní farmu, kde si děti mohou vytvořit jedinečný vztah se zvířaty. Rozšířili jsme naši komunitu o slepičky a ovečky, které jsou součástí naší rodiny již od samotného vylíhnutí. Děti se s vášní a radostí starají o tato zvířátka a stávají se jejich oddanými kamarády.

Jak sbírka pomůže?

S přibývajícími náklady, včetně nájmu, energií, odměn pro průvodce, provozu komunitní školy, stravy pro zvířátka a údržby domu a zahrady, jsme se dostali do situace, kdy naše stávající příspěvky již nestačí na pokrytí všech potřeb. Jsme před výzvou, jak udržet a dále rozvíjet náš unikátní projekt.

Je nám líto, že jako komunitní škola nejsme oprávněni k získávání dotací od státu, a právě proto se obracíme na širší veřejnost s prosbou o pomoc.

Hledáme dárce a partnery projektu, kteří sdílejí naši vášeň pro vzdělávání, péči o zvířata a posilování komunitního ducha.

Neradi bychom kvůli nedostatku financí zrušili naši komunitní školu. Naše děti jsou tam šťastné a byly by velmi smutné, kdybychom museli naši komunitní školu zavřít.

Svým darem pomůžete úžasnému společenství lidí, kteří chtějí své děti naučit hospodařit a žít v souladu s přírodou.

Peníze ze sbírky budou výhradně použity na provoz naší komunitní školy, placení pronájmu domu, placení energií, krmivo pro zvířátka, zvelebování prostoru pro děti, hrazení různých výletů a exkurzí dětem pro zkvalitňování jejich rozvoje a učení, abychom je nemuseli zklamat tím, že naší úžasnou komunitní školu zavřeme.

Budeme vděční za jakoukoli výšku finanční podpory, kterou nám můžete poskytnout. Vaše podpora je klíčová pro zachování toho, co jsme společně vytvořili.

Děkujeme vám za váš zájem a případnou podporu naší komunitní školy.

Patrons 1

2749

Pro platbu můžete využít také tento QR kód, případně platbu zaslat na účet 4004040040/5500 s variabilním symbolem 2749. Nebo využijte tlačítko DAROVAT pro běžný převod, platbu kartou a Apple/Google Pay. Pro potvrzení o daru použijte vždy tlačítko darovat

3 donations

“Převod do sbírky Ulevme Jakubovým ztuhlým svalům”
-1 721 Kč — Znesnáze 1 day ago

500 Kč — Anonymous donor 1 month ago

1 221 Kč — Anonymous donor 1 month ago