Podpora aktivit Dobrovolnického centra Kladno, z.s.

Kladno / Organizer: Dobrovolnické centrum Kladno, z.s. zc.ondalkcd@aksdarholeb

{}
0 %

Podpora aktivit Dobrovolnického centra Kladno, z.s.

Amount raised 611 Kč of 40 000 Kč goal
Left -778 days
2 % z původního cíle
The campaign has ended 03. March 2022

Help by sharing

Alfou a omegou naší organizace je dobrovolnictví a jeho podpora v Kladně a jeho regionu. Naši dobrovolníci docházejí např. do domovů pro seniory, azylových domů, nemocnic, sociálně vyloučených lokalit, dětských domovů anebo přímo ke klientům do domácností (senioři, rodiny s dětmi, lidé s tělesným handicapem...).

Jsme organizace, které záleží na osudech dětí a nejzranitelnějších občanů a také jsme organizací, která se snaží propojovat generace a zpříjemňovat život všem, kdo má o naše služby zájem. Děti z našich programů proto propojujeme se seniory. Děti si pro tyto seniory připravují různá vystoupení anebo společné aktivity, kreslí jim obrázky, přáníčka, za přítomnosti dospělých dobrovolníků nebo koordinátorek našich služeb s nimi hrají společenské hry a berou je na vycházky.

Zároveň poskytujeme sociální službu – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, která pomáhá rodičům dětí s řešením náročných životních situací, ve kterých se rodiny někdy ocitají, a to především prostřednictvím pomoci, podpory a poradenství. Navíc se mnohdy ve spolupráci se sociální pracovnicí naši dobrovolníci věnují dětem, se kterými smysluplně tráví čas, nebo se společně např. vzdělávají.

Naše organizace se v současné době ocitá v situaci, kdy vůbec netušíme, zda budeme mít finanční prostředky, abychom mohli fungovat, neznáme výsledky našich žádostí o dotace a některé se dozvíme pravděpodobně až v květnu.

Výtěžek sbírky půjde na zachování existence našich služeb, zajištění provozu a platy pracovníků našeho centra, především sociálních pracovnic a koordinátorek, které jsou pro práci dobrovolníků nepostradatelní; školí je, připravují na práci s klienty a provází v průběhu dobrovolnické aktivity, pomáhají jim s řešením nejrůznějších situací, zajišťují jim supervizi.

Pomozte nám, prosím, překlenout dobu, která je pro neziskové organizace našeho typu nejnáročnější, dobu, kdy nevíme, zda vůbec nějaké finance na provoz získáme a zda můžeme pokračovat v našich aktivitách.

Pojďte nám pomoci i nadále pomáhat mimo jiné se snahou o ukončení reprodukce sociálně vyloučeného způsobu života prostřednictvím zprostředkování pozitivní zkušenosti s jiným kulturním a sociálním prostředím (především dětí s nimiž je ve službě spolupracováno). Podporou naší činnosti tak přispějete ke snižování počtu dětí, které by byly umisťovány do ústavní výchovy, nebo odebírány z rodin. A také nám pomůžete umožnit nejen dětem, ale třeba také lidem s handicapem, nebo seniorům smysluplně trávit volný čas.

Děkujeme.

2 donations

111 Kč — Anonymous donor 2 years ago

“Velice si vážím vaší práce.”
500 Kč — Libuše Barešová 2 years ago