Maksym hraje o čas. Podpořte ho!

Kadaň / Organizer: Nadační fond pomoci zc.icomopfn@ofni

{}
0 %

Maksym hraje o čas. Podpořte ho!

Amount raised 0 Kč of 470 000 Kč goal
Left -22 days
0 % z původního cíle
The campaign has ended 31. January 2024

Help by sharing

Dobrý den, mé jméno je Natálie a je mi 45 let. Přišli jsme do České republiky, když vypukla válka na Ukrajině. V Česku jsme nalezli nový domov, manžel rychle našel práci, a naše děti se začaly adaptovat na nové prostředí a školu. Jsme rodinou se 3 dětmi: dcerou Dianou (17 let) a dvojčaty Markem a Maksymem (11 let).

Před 4 lety byl Maksymovi diagnostikován dětský autismus s problémovým chováním a mentálním opožděním na klinice v Oděse. I přes veškeré úsilí a finanční náročnost terapií jsme vyčerpali všechny možnosti, které jsme měli k dispozici.

Jak sbírka pomůže?

Nyní se obracíme na vás s prosbou o pomoc, abychom mohli podstoupit experimentální buněčnou terapii v Gruzii.

Maksym a Mark přišli na svět císařským řezem v důsledku těžkého porodu. Hned po narození byli napojeni na kyslík. Zpočátku se Maksym zdál být v pořádku, ale kolem 6. měsíce jsme začali pozorovat jeho letargii a ztrátu zájmu o okolí. Následovala řada vyšetření a diagnóz, odhalujících problémy s mozkem.

Maksym trpí pervazivní vývojovou poruchou, která se projevuje návaly zlosti, agrese, a komunikačními obtížemi.

Jeho sourozenci mu pomáhají, ale situace je náročná. Šance na úspěch léčby kmenovými buňkami jsou časově omezené, a čím dříve Maksym podstoupí léčbu, tím větší je naděje na jeho uzdravení a plnohodnotný život.

Vaše finanční příspěvky půjdou na léčbu Maksyma, včetně transplantace kmenových buněk, letenek a ubytování pro jednoho z rodičů. Věříme, že tato léčba mu umožní plně využívat své schopnosti a přispět společnosti. Děkujeme za veškerou podporu a šanci na lepší budoucnost našeho syna, čím dříve syn terapii podstoupí, tím větší jsou jeho šance na zlepšení stavu.

Děkujeme za jakoukoliv podporu.