Let's help a family from Štolmír in a difficult life situation

Český Brod, Štolmíř / Organizer: Anna Čečáková zc.acolamam@avokacec.anna

{}
0 %

Let's help a family from Štolmír in a difficult life situation

Amount raised 161 599 Kč of 333 333 Kč goal
Left -165 days
48 % z původního cíle
The campaign has ended 22. December 2022

Help by sharing

S kamarádkami Evou a Marcelou jsme se rozhodly uspořádat sbírku pro rodinu naší kamarádky Renaty, která roky pracovala jako dobrovolník pro obecně prospěšnou společnost M’am’aloca ve Štolmíři.

Pomáhala rozvíjet komunitní život ve vesnici, včetně Veřejného pečení chleba v obecní peci nebo Restaurant Days. Nyní potřebuje pomoc její rodina.

Rodina v náročné životní situaci

Z důvodu náhlého zvratu zdravotního stavu jejího 12letého syna, který nyní vyžaduje 24hodinovou péči, musel její muž opustit zaměstnání a převzít péči o mladšího, 2letého syna.

Rodina se tak ze dne na den ocitla bez příjmu.

Kromě běžných rodinných výdajů, jako jsou náklady na bydlení, jídlo, energie a dopravu musí nyní řešit také bezbariérovost bydlení, včetně přestavby koupelny a WC tak, aby vyhovovala synovým speciálním potřebám.

Pomůcky, intenzivní rehabilitace a procedury obnáší další nezbytné výdaje, které jejímu synovi pomohou na cestě ke zdraví a soběstačnosti.

Pojďme je společně podpořit a ulehčit jim finanční pomocí. 

Děkujeme.

Děkujeme za Vaši obrovskou podporu

05. 01. 2023

Rádi bychom od srdce poděkovali všem dárcům, přátelům, rodině, naší skvělé fyzioterapeutce, našemu laskavému patronovi, týmu Znesnáze 21, známým i neznámým - andělům, kteří nad námi roztáhli svá ochranná křídla a umožnili nám veškerou pozornost a úsilí směřovat k cestě za plným uzdravením, po které už 9 měsíců, odhodlaně a s důvěrou, kráčíme.

Pokroky, které máme to štěstí každý den zažívat, se mohou dít i Vaší zásluhou.

Ze srdce děkujeme. Renata s rodinou

Patrons 1

Slavata patron

Patronem sbírky je sportovec a filantrop Tomáš Slavata

74 donations

“Hodně zdraví, energie a požehnání celé rodince! ”
333 Kč — Anonymous donor 5 months ago

“Mějte sílu.”
1 221 Kč — Jana 5 months ago

182 Kč — Anonymous donor 5 months ago

2 000 Kč — Eva M- 5 months ago

2 112 Kč — Pavlina 5 months ago

“Nechť vás Síla provází”
333 Kč — Kuba Č. 5 months ago

“Hodně sil, lásky a naděje !”
20 000 Kč — Diana a Míla 5 months ago

“Přeji mnoho sil.”
2 000 Kč — Jitka 6 months ago

1 000 Kč — ovečky 6 months ago

777 Kč — 5M 6 months ago