Kyslíková terapie pro děti s autismem

Pardubice / Organizer: Rodinné Integrační Centrum z.s. zc.cir@avocvorob.atevi

{}
0 %

Kyslíková terapie pro děti s autismem

Amount raised 4 779 Kč of 150 000 Kč goal
Left 75 days
3 % z původního cíle
The campaign has ended 15. February 2023

Help by sharing

Záměrem projektu je pořízení hyperbarické komory a podpořit tak osoby/rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra hyperbarickou oxygenoterapií.

Hyperbarický kyslík se na kompenzaci autismu nejen dětí používá zhruba 20 let. Bohužel v ČR tato terapie není dosud příliš rozšířená a dostupná ve všech krajích ČR. Léčbou autismu pomocí hyperbarického kyslíku se celosvětově zabývá mnoho odborných pracovišť a na toto téma bylo zpracováno více než 1.000 studií.

Teorie vychází ze zjištění, že zvýšení množství kyslíku v organismu sníží nadměrné otoky mozkové tkáně, zvýší průtok krve mozkem, stimuluje mozkovou tkáň, podporuje regenerační procesy a mobilizuje kmenové buňky.

Proč hyperbarická terapie pomáhá dětem s PAS?

  • odstraňuje toxiny (těžké kovy) z těla
  • Snižuje zánět v organismu – střeva, mozeček
  • Zlepšuje průtok krve v těle
  • Buduje nové kapiláry v mozku

Jaké výsledky vidí rodiče dětí s PAS po terapiích?

  • Zlepšuje se kvalita spánku
  • Děti jsou klidnější, láskyplnější
  • Zvyšuje se soustředění a pozornost
  • Zlepšuje se funkce střev
  • Zlepšují se kognitivní a jazykové schopnosti
  • Zlepšuje se socializace dítěte ve společnosti (kolektivu)

 

Výhodou naší organizace je, že má dlouholeté zkušenosti s cílovou skupinou (děti/osoby s poruchami autistického spektra), u klientů uplatňuje netechnické metody práce pro osoby s PAS a může správně nastavit a propojit netechnické metody s využitím oxygenoterapie.


11 donations

373 Kč — Anonymous donor 5 days ago

777 Kč — Anonymous donor 5 days ago

200 Kč — Kristina Strašek Jelínková 1 week ago

200 Kč — Anonymous donor 2 weeks ago

300 Kč — Dominika 2 weeks ago

777 Kč — Anonymous donor 2 weeks ago

500 Kč — Miloš 2 weeks ago

200 Kč — G. Dítětová 2 weeks ago

“Držím moc pěsti ať se podaří vybrat potřebná částka a pro děti tak budete mít možnost zlepšení péče.🙏 Hodně štěstí ve vaší záslužné práci. ❤️❤️❤️”
1 000 Kč — Ambrožová Markéta 2 weeks ago

252 Kč — Anonymous donor 2 weeks ago