100 %

Kateřina se stará o 3 děti s hendikepy v pěstounské péči. Podpořme ji!

Thank you.

This campaign has already been closed. Contributions are no longer possible.