Já a ty – důvěrně a bezpečně o sexualitě

Praha / Organizer: Freya, z.s. evil.ayerf@avodis

{}
0 %

Já a ty – důvěrně a bezpečně o sexualitě

Amount raised 61 800 Kč of 252 000 Kč goal
Left -116 days
25 % z původního cíle
The campaign has ended 31. January 2024

Help by sharing

Dle dat organizace Konsent zažilo až 39 % Češek a Čechů nějakou formu sexualizovaného násilí.

Bohužel se i dále zvyšuje počet dětí a mladých dospělých, kteří sexualizovanému násilí a obtěžování čelí na sociálních sítích. Často by se nepříjemným situacím dalo zabránit tím, že o sexualitě budeme navzájem komunikovat. To ale bohužel mnoho lidí neumí. Neví, jak otevřít tohle téma, které vyžaduje kus odvahy. 

A to chceme změnit.

Jak sbírka pomůže?

Pojďte do toho s námi a podpořte vznik nástroje pro prevenci sexualizovaného násilí určeného pro dospívající a mladé lidi (nejen) v dětských domovech, nízkoprahových klubech a ve školách.

Jedná se o první edukační nástroj tohoto druhu v České republice. 

 Naše organizace Freya se zabývá systémovým zaváděním práce se sexualitou v sociálních, zdravotnických a školských zařízeních. Věnujeme se vzdělávání, odbornému sociálnímu poradenství pro osoby s postižením a jejich blízké, metodické podpoře a dalším aktivitám v oblasti sexuality lidí se zdravotním znevýhodněním, seniorů a seniorek a dalších zranitelných skupin, jako jsou např. děti z dětských domovů. 

 Freya v současné době spolupracuje s několika dětskými domovy, v nichž organizuje školení na téma sexuality pro děti.

Během odborné stáže v Norsku jsme navštívili partnerskou organizaci RVTS Øst, která působí jako vzdělávací instituce pro norské odborníky*ice v tématech násilí, traumatu a duševního zdraví. Společně s Univerzitou KRUS (Univerzita pro norské nápravné služby) vyvinuli nástroj: Box Play it right, v jehož použití nás a naše partnery z dětských domovů proškolili. Naše know-how teď chceme přenést i do českého prostředí. 

Na Play it right boxu s kartičkami se mi líbí jeho flexibila, možnost využít karty jak pro skupinovou, tak pro individuální práci s dětmi i dospělými. Kartičky jsou jednoduše koncipovány. Nejsou hodnotící ani zraňující a nabízejí volbu různé „obtížnosti“. Karta vyzve účastníka k zamyšlení nad tématem, které je na ní napsáno. Někdy je odpověď ano nebo ne, jinde může úplně jednoduchá otázka vést k zajímavému rozhovoru. Karty mohou hrát roli prostředníka mezi mnou a dotazovaným, usnadňují tak rozhovor o intimních nebo osobních tématech. Těším se, až budu s kartami pracovat a využívat je ve své praxi.”  

Mgr. Stanislava Černá, sociální pracovnice, Dětský domov se školou, SVP a ZŠ Chrudim

 

Vaším darem do sbírky přispějete k vytvoření uceleného a praktického nástroje usnadňujícího komunikaci o sexualitě.

Tento nástroj se zaměřuje na bezpečném otevírání dialogu o těchto oblastech – nastavením hranic v oblasti sexuality, vnímáním sebehodnoty, prevencí sexualizovaného násilí, vzahu ke svému tělu, souhlasu a nesouhlasu, kybernásilí a dalších témat u dospívajících a mladých dospělých ve věku 12–25 let. 

Nástroj je možné používat s jednotlivci, i v menší skupině (5–7 osob). Jedná se o všestranný nástroj, který lze použít buď jako celek, nebo jen jeho dílčí část. 

 Postaráme se o přeložení boxu, jeho úpravu pro využití v České republice, tisk, úpravu metodiky pro práci s boxem a distribuci do dětských domovů, škol, nízkoprahových center.

 Vznikající box bude obsahovat karty, které slouží k rozhovoru o jednotlivých tematických okruzích (Cíle, Sebeprožívání, Myšlenky a pocity, Tělo, Sexualita, Porno a internet, Zvědomění a Souhlas). Nedílnou součástí rozhovoru dospívajícího či mladého člověka s osobou, která ho tématem provází, je práce s emocemi. K tomu slouží pomůcky, které budou součástí boxu, jako jsou „antistresové“ kostky či „teploměr“, který pomáhá dospívajícímu člověku uvědomit si, jak má nastavené hranice v dané oblasti.

 Nástroj je primárně určen pro odborníky*ce pracující s dospívajícími a mladými dospělými, ale mohou jej využít i pečovatelé nebo jiní významní dospělí, ke kterým mají mladí lidé důvěru. Podpůrný nástroj budou moci využít pracovníci* pracovnice nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, volnočasových klubů (domy dětí a mládeže), školských zařízení (dětské domovy, výchovné ústavy apod.), metodici*metodičky prevence na školách, terapeuti*terapeutky a další.

 Připravujeme i školení pro odborníky*odbornice, komplexní metodiku s návodem, jak s boxem pracovat a na co si při práci s mladými lidmi dát pozor.

 Jestli Vám sexualita mladých není lhostejná, přispějte do naší sbírky a podpořte vznik atraktivního nástroje nejen pro prevenci sexualizovaného násilí. Podpořte zdravý vývoj sexuality dospívajících a mladých lidí!

Patrons 3

Karel Janeček a Nadační fond pomoci - NEFINANČNÍ

Patrony této sbírky jsou Karel Janeček a Nadační fond pomoci.

2510

Pro platbu převodem využijte tento unikátní QR kód, nebo na účet 4004040040/5500 s variabilním symbolem 2510

Giving Tuesday

Sbírka je součástí Světového dne štědrosti a dobrých skutků Giving Tuesday.

41 donations

“QR platby 8.12. - 11.12.2023”
200 Kč — znesnáze21 5 months ago

“Jsme rád, že rozšiřujete svůj záběr i směrem k dětem. Jako táta vím, jak je to moc důležité. A zvlášť pak tam, kde tátové a mámy nejsou. ”
373 Kč — Tomáš Drábek 6 months ago

“Voltíci vám drží palce”
2 000 Kč — Voltíci 6 months ago

“QR platby 26.11.-30.11.2023”
500 Kč — znesnáze21 6 months ago

“Ať se podaří ten skvělý nástroj lokalizovat do češtiny a českého prostředí! Hravě a s úsměvem :-)”
333 Kč — Jolana Novotná 6 months ago

500 Kč — Breckova Seinerova 6 months ago

373 Kč — Anonymous donor 6 months ago

“Přeji hezký život”
777 Kč — Hana 6 months ago

“líbí se mi, co děláte!”
300 Kč — Karolína Tesárek 6 months ago

“Hodně štěstí se sbírkou, díky za vaši práci.”
431 Kč — Adéla Vášová 6 months ago