Důstojné bydlení pro Ludmilu

Bílina / Organizer: VIDA z. s. zc.murtnecadiv@kinvokar

{}
0 %

Důstojné bydlení pro Ludmilu

Amount raised 23 900 Kč of 36 000 Kč goal
Left -1127 days
66 % z původního cíle
The campaign has ended 31. October 2020

Help by sharing

Paní Ludmila se ve věku 59 let ocitla na ulici. Přišla o dům zřejmě podvodným jednáním. Naším cílem je prostřednictvím sbírky zajistit pro paní skromné, ale důstojné bydlení, kde by po všech strastech nalezla klid. Finanční prostředky budou použity na úhradu kauce, nájmu popř. zařízení domácnosti.

Příběh paní Ludmily

Paní Ludmila v roce 2010 koupila s manželem dům, který obývali také s dcerou a vnučkou. Po třech měsících manžel paní náhle zemřel, rodina se ocitla nejen finančně v zoufalé situaci, které využil dnes již obžalovaný muž a svým jednáním rodinu o dům připravil.

S přiděleným právním zástupcem začali situaci ihned řešit, ale vzhledem k tomu, že toho času obžalovaný muž měl na svědomí více takovýchto případů, trvalo několik let, než policie shromáždila veškeré podklady. První soudní jednání se uskutečnilo až v květnu 2019 a doposud nebylo rozhodnuto.

Rodina v domě bydlela do března 2020. Během této dlouhé doby byl dům přepisován z obžalovaného na jeho matku, opět na něj a následně vydražen v dobrovolné dražbě jeho příteli, který podal na paní Ludmilu žalobu o vyklizení domu, soud žalobě vyhověl a k původnímu sporu nebylo vůbec přihlíženo.

Rodina byla vystěhována doslova na ulici i s nábytkem, v chladném počasí. Způsob, jakým k vystěhování rodiny došlo, byl i dle svědků nepřiměřený. Rodina bydlela týden v provizoriu, poté v nájemním bytě (nebyla požadována kauce), kde nakonec paní Ludmila zůstala sama bez dcery a vnučky, a musela čelit šikaně majitelů domu. 

Před dvěma týdny vypnul majitel v bytě elektřinu, přestože s pomocí sociálních dávek od úřadu práce nájem řádně hradila. Nyní paní bydlí opět v provizoriu u příbuzných (v prostoru sloužícím jako skladiště stavebního materiálu, bez elektřiny a vody).

Již jsme vyčerpali všechny možnosti, kam bychom se mohli obrátit. Paní Ludmila je velmi skromná, není v jejích finančních možnostech zajistit si bydlení. Pobírá příspěvek na živobytí a i přes nepříznivý zdravotní stav se snaží najít zaměstnání, v jejím věku je ale všude odmítána. Stará se také o dva starší pejsky, které nechce zradit odvozem do útulku.

Paní Ludmila s manželem byli vždy v okruhu svých blízkých oblíbení a nikdy neodmítli poskytnout pomoc. Teď, když ji sama potřebuje nejvíce, se k ní všichni obrátili zády.

Vraťme jí společně naději!

VIDA z. s.

Paní Lída bydlí, děkujeme!

23. 12. 2020

Děkujeme všem dárcům i ostatním, kteří se podíleli na výběru financí. Pro paní Lídu se podařilo najít bydlení, ve kterém se konečně cítí bezpečně a komfortně. Prostředky byly použity na úhradu nájmu, elektřiny, uhlí a ostatních poplatků, a také na vybavení bytu.

Děkujeme nadaci za profesionalitu a podporu.

Každý úsměv se počítá :)

29 donations

200 Kč — Anonymous donor 3 years ago

“Hodně štěstí!”
2 000 Kč — Anonymous donor 3 years ago

100 Kč — Anonymous donor 3 years ago

2 000 Kč — Anonymous donor 3 years ago

500 Kč — Anonymous donor 3 years ago

5 000 Kč — Anonymous donor 3 years ago

300 Kč — Anonymous donor 3 years ago

200 Kč — Anonymous donor 3 years ago

1 000 Kč — Anonymous donor 3 years ago

100 Kč — Anonymous donor 3 years ago

Discover more

Vánoční přání pro nevidomou Violku: Naděje existuje
40 %

Vánoční přání pro nevidomou Violku: Naděje existuje

Merry Christmas for children of single parents
56 %

Merry Christmas for children of single parents

Vánoční sbírka pro toulavé pejsky z Gruzie
47 %

Vánoční sbírka pro toulavé pejsky z Gruzie