Asistent pro děti s hendikepem v Kreativní dílně a školce

Osvětimany / Organizer: Kreativní dílna a školka, z.s. zc.liame@kavohcelb

{}
0 %

Asistent pro děti s hendikepem v Kreativní dílně a školce

Amount raised 7 554 Kč of 99 000 Kč goal
Left -6 days
8 % z původního cíle
The campaign has ended 12. May 2024

Help by sharing

Jsme spolek, který se věnuje výchově a vzdělávání dětí předškolního věku a dětí a dospělých s hendikepem různého charakteru: mentální postižení, Downův syndrom, kombinované postižení.

Kreativní dílnu a školku navštěvují i děti neočkované, které nemohou být vzdělávány v běžných MŠ (kromě předškoláků). O děti se stará speciální pedagog a asistentka pedagoga.

Vzhledem k tomu, že nám přibývají děti s hendikepem, potřebovali bychom zaměstnat asistentku, která se bude těmto dětem individuálně věnovat.

Naše každodenní činnosti se řídí týdenními plány na různá témata, při kterých podporujeme všestranný rozvoj a individuální přístup. Vzdělávání dětí předškolního věku s dětmi hendikepovanými se nám v praxi výborně osvědčilo. V odpoledních hodinách probíhají zájmové kroužky a v době prázdnin pořádáme příměstské tábory na různá témata.

Jak sbírka pomůže?

Sbírka je určená na částečné pokrytí platu asistenta pedagoga, která bude pracovat s dětmi s postižením.

Děkujeme.

9 donations

252 Kč — Anonymous donor 1 month ago

4 500 Kč — Anonymous donor 2 months ago

200 Kč — Anonymous donor 2 months ago

373 Kč — Silvie 2 months ago

200 Kč — Anonymous donor 2 months ago

200 Kč — Anonymous donor 2 months ago

252 Kč — Lucie Valúchová 2 months ago

800 Kč — Anonymous donor 2 months ago

777 Kč — Anonymous donor 2 months ago