Pomozme Janovi překonat těžké chvíle po návratu z hospice!

Ústí nad Labem / Organizer: Nadační fond pomoci zc.icomopfn@ofni

{}
0 %

Pomozme Janovi překonat těžké chvíle po návratu z hospice!

Amount raised 61 818 Kč of 300 000 Kč goal
Left -235 days
21 % z původního cíle
The campaign has ended 22. November 2023

Help by sharing

Dobrý den, rád bych Vás požádal o pomoc pro pana Jana Martínka.

Pan Jan Martínek je kvadruplegik odkázaný na pomoc, kterou pro něj obětavě zajišťovala jeho žena. Bohužel nedávno zemřela po dlouhém trápení s rakovinou,  a pan Jan přechodně zůstal v odlehčovací péči hospice, kde svou ženu doprovázel.

 

V těchto dnech se pan Jan vrátí z hospice domů.

Zůstane sám se svým 17letým synem.

Pan Martínek bydlí v Radouni u Roudnice. Známe se z Úřadu pro rozhlasové a televizní vysílání – je to náš dlouholetý externí spolupracovník. V průběhu let jsme navázali velmi blízký vztah -- věděl jsem vše o jeho nemoci, i o vážném stavu jeho ženy. Osobně jsme se však bohužel vídali jen zřídkakdy.

Jak sbírka pomůže?

Sbírka umožní panu Janovi lepší sebeobslužnost a samostatnost.

Pana Jana čeká nesmírně náročné období. Nejpalčivějším problémem je naprosto nevyhovující sociální zařízení – je potřeba provést stavební úpravy tak, aby se pan Jan dokázal sám bezpečně přesunout do koupelny, při provádění hygieny nebyl odkázán na pomoc dalších osob a udržel si co největší míru soběstačnosti.

Kromě toho je zároveň potřeba podpořit vzdělání syna – středoškoláka, další náklady je nutné vynaložit na zlepšování zdravotního stavu – asistenční služby, rehabilitace, zdravotní pomůcky a potřeby.

Pan Jan je neuvěřitelně statečný, velmi schopný a odhodlaný vše zvládnout.

Věří, že není daleko doba, kdy bude moci obnovit spolupráci a zapojit se opět i do pracovního života. S úctou a velkou pokorou prosím o pomoc, která podpoří pana Martínka nejen finančně, ale pomůže mu vše lépe zvládnout i psychicky.

Velmi děkuji všem,

Jiří Hadaš


Fotografie pana Jana nám propůjčila jejich autorka Lenka Krejčová. Na fotografie se vztahují autorská práva.

95 donations

500 Kč — Anonymous donor 1 year ago

“Vážený pane Jane, ze srdce přeju život požehnaný radostí, přátelskou blízkosti a pokojem🌞”
1 000 Kč — Anonymous donor 1 year ago

373 Kč — Anonymous donor 1 year ago

“Držím palce, ať se sbírka naplní! ”
600 Kč — Jitka 1 year ago

“Hodně štěstí 🙏”
200 Kč — Lenka 1 year ago

500 Kč — Anonymous donor 1 year ago

“Přeji Vám hodně síly. ”
252 Kč — Anonymous donor 1 year ago

350 Kč — Anonymous donor 1 year ago

909 Kč — Anonymous donor 1 year ago

1 221 Kč — Anonymous donor 1 year ago