Každé dítě má právo vyrůstat v milující rodině

Praha / Zbierku organizuje Silvie Horká zc.ulopsop@1+yntovon.sela

{}
0 %

Každé dítě má právo vyrůstat v milující rodině

Vybraných 6 Kč z 100 000 Kč

0 % z původního cíle
Zbierka bola ukončená 01. január 1970

Zbierce pomôžete zdieľaním na sociálnych sieťach

POSLÁNÍ

Věříme, že každé dítě má právo vyrůstat v milujícím rodinném prostředí. 

Pomáháme pěstounům pečujícím o děti, které z jakéhokoliv důvodu v původní rodině vyrůstat nemohou. 

Chceme, aby tyto děti mohly prožít šťastné dětství, které je předpokladem k úspěchu v dospělém životě.

CÍLE

1) Dítě vyrůstá v podnětném rodinném prostředí, ve kterém je spokojené a prospívá 

2) Dítě ví, proč vyrůstá v pěstounské rodině, je seznámeno se svou historií

3) Pěstouni kompetentně naplňují potřeby přijatého dítěte, znají svá práva a povinnosti

CÍLOVÁ SKUPINA

Naší cílovou skupinou jsou pěstounské rodiny z Prahy, Středočeského a Plzeňského kraje.

Patrón zbierky 1

Hotel Absolutum

Zbierku dosiaľ podporili 2 darcov

„Fandíme organizaci Rozum a Cit“
5 Kč — Hotel Absolutum pred 2 mesiacmi

„vzkaz“
1 Kč — X pred 2 rokmi