Zajistěme dětem trestaných rodičů šťastnější dětství!

Středočeský kraj / Sbírku organizuje Občanské sdružení Za branou, z.s.

{}
0 %

Zajistěme dětem trestaných rodičů šťastnější dětství!

Vybráno 7 002 Kč z 100 000 Kč
Zbývá 11 dnů
7 % z původního cíle
Sbírka byla ukončena 12. října 2023

Sbírce pomůžete i sdílením

Občanské sdružení Za branou, z.s. bylo založeno v roce 2010. Posláním spolku je pomoc osobám během a po výkonu trestu odnětí svobody s důrazem na obnovu a prohlubování rodinných vztahů a zapojení rodiny do procesu resocializace odsouzených osob.

Odsouzeným a jejich rodinách v rámci naší činnosti poskytujeme zejména poradenství zaměřené na cíl obnovy, udržení a prohlubování kontaktů mezi odsouzenými rodiči a dětmi. Věnujeme se také poradenství ohledně přípravy žádosti o podmínečné propuštění, případně s dalšími aspekty pobytu ve výkonu trestu odnětí svobody. Dále v rámci služby sociální rehabilitace nabízíme odsouzeným mužům a ženám podporu v jejich přípravě na návrat do běžného života a pomoc při zvládání obtížných kroků po propuštění.

Jak sbírka pomůže? 

V rámci naší činnosti pořádáme ve věznicích kurzy rozvoje rodičovských kompetencí s názvy "Pořád jsem máma" a "Pořád jsem táta". Z hlediska zájmu jde o velmi úspěšný nástroj. Ve věznicích se kurzů prezenčně, případně korespondenčně, účastní odsouzení rodiče usilující o obnovení nebo prohloubení kontaktů se svými nezletilými dětmi.

Rádi bychom prostřednictvím sbírky nejaktivnějším a nejpilnějším účastníkům kurzů z řad rodičů nabídli výrazný motivační prvek - možnost poslat své dítě v létě na běžný tábor, zajistit kurz plavání, lyžařský výcvik, umělecký kroužek, pravidelný sport atd. Zkrátka v rámci možností být "pořád mámou/tátou".

Děti z nízkopříjmových rodin tímto způsobem nejen více integrujeme, ale s jejich uvězněnými rodiči je spojí i něco konkrétního o čem si spolu budou moci psát a hovořit. Díky zkušenostem, spoluprací s věznicemi nebo OSPOD dokážeme pomoc nabídnout efektivně. Do konce roku 2023 podpoříme 5 dětí, v roce 2024 10 dětí odsouzených rodičů.

Výtěžek ze sbírky bude využit na úhradu kroužků, sportovních a vzdělávacích aktivit pro děti odsouzených rodičů. 

Všem dárcům děkujeme!

Sbírku již podpořilo 6 dárců

500 Kč — Anonymní dárce před 2 měsíci

5 000 Kč — Anonymní dárce před 2 měsíci

„Děti si zaslouží hezké dětství, ne pykat za životní kotrmelce rodičů.“
252 Kč — Anonymní dárce před 3 měsíci

„Přeji všem dětičkám, kterým pomůžete, ať je potká zase něco krásného ❤️“
777 Kč — Anonymní dárce před 3 měsíci

373 Kč — Anonymní dárce před 3 měsíci

100 Kč — Anonymní dárce před 3 měsíci