Podpořte mámy a táty samoživitele

Díky vám na to nebudou sami


  • Kategorie
  • Nejnovější
  • Nejúspěšnější
  • Nejblíže k cíli
  • Brzy končí
Řidičák pro nemocnou Natalii
25 %

Řidičák pro nemocnou Natalii

Nový domov pro Sama a Míšu
23 %

Nový domov pro Sama a Míšu

Pomoc pro Patricii a její maminku, kterým odešel tatínek
21 %

Pomoc pro Patricii a její maminku, kterým odešel tatínek

Pohodlná postel pro malé rošťáky
19 %

Pohodlná postel pro malé rošťáky

POMÁHÁME SAMOŽIVITELKÁM a Samoživitelům

„Na prarodiče samoživitele jsem narazila až díky sbírce notebooků, kdy si o pomoc pro jejich vnoučata napsali kantoři. Došlo mi proč – babi a dědové nejsou tak online, mnozí nemají ani email a zůstávají bez povšimnutí.“
novinářka Nora Fridrichová

V ČR je 175 tisíc neúplných rodin

V 60 % rodin se o děti stará rozvedená matka nebo otec

20 % rodičů nemá práci

Zdroj: Český statistický úřad, 2017

S příchodem koronavirové krize se sociální a ekonomická situace tisíců rodin samoživitelů výrazně zhoršila. Řadě z nich scházejí prostředky na nejnutnější výdaje. Mám radost, že Češi a v tuzemsku působící společnosti projevují velkou ochotu pomáhat a sbírky na podporu samoživitelů úspěšně běží,“ říká novinářka Nora Fridrichová, která přišla s iniciativou Nákup pro rodinu samoživitelky a Notebooky pro distanční výuku dětí samoživitelů.

Vedle rychlé pomoci si zakládáme na důkladném ověřování žádostí, aby se zamezilo případným podvodům. Žadatelé potřebují doporučení třídního učitele nebo sociálního pracovníka. Do spolupráce s vytipováváním příjemců se zapojily i další neziskové organizace, například Nadační fond Vrba, který pomáhá ovdovělým rodinám.

Sbírky pro samoživitele podporují

DĚKUJEME